Lahjoja seurakunnalle

Kysymys: ”Miten näkyvällä tavalla Paavali halusi tuoda jonkun Jumalan lahjan? Eihän taivaallisia lahjoja voi antaa pakettina. Miten ihmiset saivat Jumalan lahjan ja miten Paavali sen antoi? Miten Paavali antoi täydellisen Kristuksen siunauksen?” 

Vastaus: ”Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä” (Room. 1:11). Paavali ei ollut koskaan käynyt Roomassa eikä sen seurakunnassa. Silti hän oli varma siitä, että voisi välittää tullessaan jonkin hengellisen lahjan ja vahvistaa seurakuntaa. 

Mitä ”hengellistä lahjaa” Paavali tässä tarkoittaa? Paavali käyttää sanaa kharisma, joka voi tarkoittaa myös armolahjaa. Tässä tuolla sanalla näyttäisi kuitenkin olevan laajempi merkitys. Varmaan Paavali ei itsekään tiennyt, millaisia lahjoja Jumala haluaisi seurakunnalle antaa ja mitä tuo seurakunta tarvitsi. Eikä kukaan ihminen – ei Paavalikaan – voi päättää, millaisia hengellisiä lahjoja Pyhä Henki jakaa. Paavali tiesi olevansa Jumalan lahjojen välittäjä, mutta lahjojen sisällön, ajankohdan ja lukumäärän päättää Jumala itse.

Sen Paavali kyllä tiesi, että Rooman seurakuntaa koettelivat monenlaiset vainot ja vaikeudet. Välillä jopa kaikki seurakunnan juutalaissyntyiset jäsenet oli karkotettu pois Roomasta. Siksi seurakunta tarvitsi kipeästi vahvistusta. Oikeastaan koko Roomalaiskirje on juuri tätä vahvistamista.

Timo Eskola on mielestäni parhaiten osannut tavoittaa Paavali ajatuksen: ”Kirjeen teksti … viittaa … hyvin opillisesti painottuneeseen vanhurskauttamisen ajatukseen. Paavalin käyttämä termi ’hengellinen lahja’ (kharisma) ei tässä tarkoitetakaan armolahjaa yliluonnollisen henkilahjan merkityksessä… Nyt se näyttää tarkoittavan evankeliumia Jumalan armolahjana. Tässä merkityksessä sana esiintyy myöhemmin (Roomalaiskirjeen) luvussa 5:15. Siinä armolahja on Kristuksen lahjavanhurskaus, joka pelastaa syntisen lankeemuksen tuottamasta kuolemasta ja kadotuksesta. Myös tässä ensimmäisessä luvussa Paavali odottaa Jumalan lahjan tuottavan ’hedelmän’ hänen työlleen Roomassa – siis pelastavan jonkun ihmisen Jumalan valtakuntaan” (Evankeliumi Paavalin mukaan 2003, 42).

Evankeliumi on suurin Jumalan armolahja. Paavali tiesi, että evankeliumin sana varmasti tekisi itse työnsä ja lahjoittaisi sen kuulijoille uskon ja pelastuksen. Siksi hän oli niin varma, että voisi välittää seurakunnalle hengellisen lahjan. Evankeliumi myös vahvistaisi uskovia kestämään ulkopuolista painetta.

Kyse ei siis ollut sellaisesta henkilahjojen jakamisesta, jota tavoitellaan karismaattisessa toiminnassa. Siellä henkivoimainen profeetta tai vastaava koettaa siirtää suoraan Henkeä tai Hengen lahjoja ihmisiin – siis ilman Jumalan sanaa ja sananjulistusta lahjojen välittäjinä. Jumalan lahjat annetaan kuitenkin aina Jumalan sanan kautta. Siksi niitä on tarjolla runsaasti ihan tavallisessa jumalanpalveluksessa.

Täydellinen siunaus?

Toinen raamatunkohta, johon kysyjä viittaa, on Room. 15:29: ”Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen”.

Mikä on tuo Kristuksen täydellinen siunaus? Ja kuinka Paavali voi olla niin varma, että hän pystyy välittämään sen Rooman seurakunnalle?

Paavali ajatus kuulostaa vähän ylpeältä. Seurakunnalle ennestään tuntematon saarnaaja väittää voivansa tuoda sille Kristuksen täydellisen siunauksen. Paavali käyttää täyteydestä sanaa pleerooma ’täyteys, täydellisyys, täyttäminen’. Kristuksen siunauksesta ei siis puuttuisi mitään.

Tässäkin on kyse samasta asiasta, josta koko Roomalaiskirje puhuu eli Kristuksen evankeliumista. Timo Eskola kirjoittaa: Kristuksen täysi siunaus ”välitetään evankeliumin avulla, josta koko kirje todistaa. Uskonvanhurskauden sanoma, jumalattoman vanhurskauttaminen ilman tekoja, on Kristuksen siunaus. Siunaus (kreikaksi eulogia) tarkoittaa armoa, joka annetaan syntiselle. Se on Abrahamin (saama) siunaus, joka Jeesuksessa tulee myös pakanoiden osaksi (Gal. 3:14). 

On syytä huomata, että siunaus, eulogia, tarkoittaa sananmukaisesti ’hyvä sana’. Se tulee hyvin lähelle toista sama-alkuista sanaa euangelion ’hyvä sanoma, evankeliumi’. Paavalilla on siis kaikkialla mukanaan Kristuksen täysi evankeliumi. Se on täysi siksi, että se kertoo kaiken olennaisen siitä, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt ihmisten autuuden hyväksi. Ilman sanomaa rististä ja tyhjästä haudasta ei evankeliumi ole täysi eikä kukaan voi pelastua typistetyn tai vääristetyn evankeliumin avulla – koska se ei enää ole evankeliumia vaan jotain muuta.

Eli hengellinen lahja ja Kristuksen täysi siunaus ovat evankeliumi Jeesuksesta. Evankeliumi synnyttää uskon, jota ottaa vastaan evankeliumin lupaamat lahjat, anteeksiantamuksen, elämän, pelastuksen ja taivaan.

Ks. Opetussarja roomalaiskirjeestä


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos