Miksi saarnatuoli on vasemmalla puolella?

Kirkossa on ensimmäisistä vuosisadoista lähtien ollut kaksi suuntaa. Kirkot ovat itä-länsisuunnassa, koska itä on auringonnousun suunta ja Kristus on meidän aurinkomme (Ilm. 1:16, 10:1, 22:5). Siksi alttari on kirkon itäpäässä. Monissa kirkoissa on kuitenkin toimittu myös toisin.

Vähemmän tunnettua on kirkon etelä-pohjoissuunta. Se on ikään kuin aikajana. Etelässä on luominen ja pohjoisessa viimeinen päivä. Vanha liitto on ikään kuin kirkon eteläosassa ja uusi liitto pohjoisosassa. Kirkkosali kuvaa näin tavallaan koko Raamattua. 

Pohjoiseen liittyy Raamatussa monesti ajatus Jumalan läsnäolosta. Esim. Sak. 6:8 sanoo Jumala, että ”… ne vievät minun Henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä”. Jobin kirjassa puolestaan sanotaan, että ”pohjoisesta tulee kultainen hohde, pelottava loiste ympäröi Jumalan” (Job 37:22).

Etelä-pohjois -jaottelu näkyy myös taiteessa, joka esittää ristiinnaulittua Kristusta. Taiteessa Vanhan testamentin hahmot on usein kuvattu ristin oikealle puolelle (siis ikään kuin etelään) ja Uuden testamentin hahmot vasemmalle (pohjoiseen). Maria seisoo yleensä aina ristin vasemmalla puolella, siis uudessa liitossa. Ilmeisesti siksi vasen (pohjoinen) puoli oli kirkossakin naisten puoli. Katuva ryöväri kuvataan aina Jeesuksen vasemmalle puolelle, siis pohjoiseen, katumaton ryöväri oikealle, etelään. Samoin Jeesuksen kylkihaava kuvataan aina Hänen rintakehän oikealle puolelle, koska se on uuden liiton alkulähde. 

Samalla laillahan viimeisen tuomion kuvauksessa lampaat sijoitetaan Kristuksen oikealle puolelle, siis meistä katsottuna vasemmalle, ja vuohet hänen vasemmalle puolelleen, meistä katsottuna siis oikealle. Vasen on siis evankeliumin ja pelastuksen puoli. 

Ennen vanhaan Vanhan testamentin kohdat luettiin alttarin eteläpuolelta. Pohjoinen puoli taas on evankeliumin lukemisen puoli. Sieltä saarnataan evankeliumia ja pelastusta. Siksi saarnatuolikin on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kirkkosalin pohjoisella puolella. Tämän tavan tiedetään olleen käytössä jo ainakin 300-luvulla. Kun kirkon suurenivat, saarnatuolit muuttuivat korkeammiksi, jotta ääni kantaisi kirkkosalin perälle saakka.

Ks. myös liturgia ja opetussarja jumalanpalveluksesta


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos