Voitelu

22.1.2018 • Ydinkohdat / V

Vanhasta testamentista luemme, miten Israelin patriarkat voitelivat öljyllä pyhiä paikkoja, kuten Jaakob voiteli Beetelin kiven siellä, missä Jumala oli ilmestynyt hänelle Herrana (1 Moos. 28:18-22). Israelin ja Juudan kuninkaat voideltiin öljyllä korkeaan virkaansa. Voitelu oli myös osa temppelin pappien virkaan vihkimistä. Ensin saastainen pestiin puhtaaksi vedessä. Sen jälkeen puhdas pyhitettiin voitelemalla hänet.

Uusi testamentti opettaa kristittyjen olevan Jumalan pyhä pappiskansa (1 Piet. 2:4-10). Vihkiminen tähän pyhään kansaan tapahtuu kasteessa ja sisältää samat ainekset kuin Vanhan testamentin kuvauksessa: pyhän kiven eli Kristus-kallion luona tapahtuva peseminen, pukeminen ja öljyllä voiteleminen. Svebiliuksen katekismus selittää: kasteessa Isä ottaa lapsekseen, Poika pukee vanhurskaudellaan ja Pyhä Henki uudestisynnyttää ja tekee asunnokseen. Jumalan voitelema saa kutsumuksekseen kristityn vaelluksen ja Pyhän Hengen voimakseen tuota kutsumusta toteuttamaan.

Voitelu jatkui Uuden Testamentin armotaloudessa Kristukseen uskovan pyhän papiston käytössä. Voitelu ei Uudessa Testamentissa ole sakramentti, koska meillä ei ole erityisiä sairaan voitelun asetussanoja. Voimme verrata voitelemista rukoukseen, paastoon ja armeliaisuuteen: Uuden Testamentin uskova kansa rukoilee, paastoaa ja osoittaa laupeutta. Ne tapahtuvat Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan ilman kirjoitettuja rukousmääräyksiä kuten Islamissa, ilman kymmenyspykäliä ja paastoamislakeja.
Sairaan voiteleminen öljyllä oli ikään kuin itsestäänselvyys niille, jotka Jeesus oli lähettänyt evankeliumin työhön: ”Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät“ (Mark. 6:12-13). Sairaan voitelu tunnetaan Uudessa Testamentissa siis sen apostolisesta käytöstä, ei erityisistä asetussanoista.

Jaakobin kirjeessä on tarkempi sairaan voitelun käytännön ohje (Jaak. 5:13-16): “Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.“

On syytä huomata, että Uuden Testamentin “vanhin” tarkoittaa apostoliseen virkaan vihittyä pastoria (kreikan “presbyteros”). Kuten tapahtui apostolien lähettämisessä, tässäkin voitelijoita on useampi kuin yksi. Raamattu ei silti vaadi useamman pastorin osallistumista sairaan voiteluun. Voiteluöljy ei ole myöskään taianomainen ihmeaine, vaan se tekee Jumalan sanan näkyväksi käyttäjälle ja tuntuvaksi vastaanottajalle. Pyhä Henki ei voitele vain ihmisen henkeä vaan myös hänen kastetun ruumiinsa.

Kristillisessä kirkossa on esiintynyt monenlaisia voiteluita (khrisma, myron). Mitä tulisi ajatella esimerkiksi voiteluista kasteen yhteydessä, kristittyä hallitsijaa kruunattaessa, tai esimerkiksi piispaksi vihittävän voitelemisesta?
Tuskin voidaan pitää vääränä, että voitelemalla pyydetään avuksi Pyhää Henkeä vastuulliseen hengelliseen virkaan. Se on Kristuksen toivottamista tervetulleeksi kristillisen hallitsijan valtakuntaan tai Kristuksen siunauksen pyyntö seurakunnallisen viran hoitamiseen. Voitelemisella osoitetaan seurakuntalaisten silmien edessä Pyhän Hengen työ lupauksena, pyyntönä ja tulevana toteutumisena. Vanhassa kirkossa voitelua käytettiin myös kasteen yhteyteen kuuluvan eksorkismin eli pahan hengen poisajamisen yhteydessä.
Kuitenkaan tällaisia voiteluita tiettyyn tehtävään ei voida pitää jumalallisesti välttämättöminä, koska niiltä puuttuu Kristuksen erityinen asetus.

Kastetun kristityn sielu voidellaan Jumalan sanalla ja virvoitetaan uuteen elämään synninpäästöllä. Ihmisen kastettu ruumis lääkitään pyhällä sakramentilla ja sairasta voidaan lääkitä voitelevan kättä käyttävän Pyhän Hengen kosketuksella.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos