Kymmen käskyä opetusvideot

Katekismuksen verkkokurssin ensimmäisessä videossa pastori Janne Koskela johdattaa kymmeneen käskyyn. Mitä varten käskyt eli Jumalan laki on annettu? Seuraavissa videoissa käydään läpi kaikki kymmenen käskyä.


Katekismusselityksen 1.luku, kymmenen käskyä

7. Mitä ovat Jumalan kymmenen käskyä?

Ne ovat Jumalan pyhä tahtoo eli laki. Siinä Jumala ilmoittaa meille, millaisia meidän on oltava ja mitä meidän on tehtävä tai mitä me emme saa tehdä.Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos