Daavidin vaimot

Kysymys: ”Daavidilla oli monta vaimoa. Jumala ei kuitenkaan pyydä Daavidia tekemään parannusta monista vaimoista vaan nuhtelee häntä ainoastaan Batsebasta, toisen miehen vaimosta. Miksi Jumala hyväksyi hänelle monia vaimoja? Miksi Daavidin aikana hyväksyttiin monia vaimoja, mutta nykyisin pitäisi tyytyä yhteen? Miksi Jumala sanoo yhtenä aikana yhtä ja toisena toista?”

Vastaus: Luomiskertomuksen mukaan ”mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24). Jumalan luomisjärjestyksen ja ensimmäisten ihmisten perusteella on ajateltava, että Jumala tarkoitti miehen ja naisen yksiavioiseen, elinikäiseen liittoon keskenään.

Vasta langenneen Kainin jälkeisessä seitsemännessä polvessa tavataan ensi kerran moniavioisuutta. Silloin Lemek otti itselleen kaksi vaimoa. Hän on Raamatussa muutenkin esikuva vääryydestä vannoessaan, että hän tappaa yhdestä haavasta miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen (1. Moos. 4:19-24). Hänen vastakohtansa on Seetin jälkeläisten seitsemäs eli Henok, joka ”vaelsi kuuliaisena Jumalalle” (1. Moos. 5:24).

Jumala kuitenkin salli vanhan liiton aikana moniavioisuuden – syistä, joita voimme vain arvailla. Samalla tavoinhan Jumala salli israelilaisten asettavan itselleen kuninkaan, vaikkei sekään ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus (1. Sam. 8:4-22).

Patriarkkakertomukset tuntuvat lähes varoituksilta siitä, mihin moniavioisuus johtaa. Abrahamin sivuvaimo, Haagar, halveksi Abrahamin vaimoa, Saaraa. Raakel oli kateellinen Jaakobin vaimolle Leealle, jolla oli lapsia jne. Vaimojen välille tuli väistämättä eripuraisuutta ja pahantahtoisuutta, mikä vaikutti koko perheen elämään. Myös Mooses otti itselleen toisen vaimon, kuusilaisen (nubialaisen), minkä vuoksi hänen sisaruksensa Aaron ja Mirjam ”alkoivat parjata häntä” (4. Moos. 12:1).

Mooseksen laissa ei kielletä moniavioisuutta vaan todetaan se tosiasiana: ”Jos miehellä on kaksi vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin toinen … hän ei perinnönjaossa saa suosia lempivaimonsa poikaa ensin synnyttäneen kustannuksella” (5. Moos. 21:15-16). Tässä käskyssä tiedostetaan ongelma, jonka moniavioisuus aiheuttaa myös lapsille.

Mooseksen laissa on myös selvä käsky kuninkaan vaimoista: ”Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta” (5. Moos. 17:17). Tämä liittyy muihin kieltoihin, jotka koskevat kuninkaan hevosten, kullan ja hopean määrään. On kuitenkin vaikea sanoa, tarkoittaako tämä kehotusta yksiavioisuuteen vai vaimojen määrän rajaamiseen.

Myöhemminhän tiedetään, että Israelin kuninkailla oli useita vaimoja. Esimerkiksi Daavidilla oli ainakin kahdeksan vaimoa ja sen lisäksi sivuvaimoja. Daavidin pojalla, Salomolla, oli vaimoja jo 700 ja sivuvaimoja 300. Hänestä kerrotaan, että ”Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekoittelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän enää ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavid oli ollut. Salomo rupesi palvelemaan Astartea, sidonilaisten jumalatarta, ja ammonilaisten iljetystä, Milkomia” (1. Kun. 11:4). Tapahtui siis juuri se, mistä Mooseksen laki oli varoittanut. Tässäkään ei vääryyden sisältönä ollut kuitenkaan vaimojen määrä vaan se, että he johtivat kuninkaan epäjumalanpalvelukseen.

Moniavioisuuden kohdalla tulee erottaa toisistaan Jumalan käsky ja Jumalan sallimus. Jumala salli tietyssä historiallisessa tilanteessa miehille useita vaimoja, vaikkei se ollut Hänen alkuperäinen suunnitelmansa. Tämän järjestelyn voi ajatella olleen myös suoja naisille, joiden ei tarvinnut jäädä yksinäisiksi ja turvattomiksi levottomina aikoina.

Jeesuksen opetuksessa yksiavioisuus on sen sijaan selvästi ainoa vaihtoehto. Hän vahvistaa luomisjärjestyksen: ”Mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi” (Matt. 19:5). Kristus on myös Sulhanen, jolla on vain yksi morsian, Kristuksen Kirkko. Samoin Uuden testamentin kirjeissä edellytetään, että seurakunnan kaitsija on ”yhden vaimon mies” (1. Tim. 3:2). 

Jumala ja Hänen tahtonsa eivät muutu, mutta Hän kasvattaa kansaansa erilaisten vaiheiden kautta. Hänen ilmoituksensa kirkastuu vähittäin, kunnes se saa evankeliumissa täyttymyksensä. Jumala on kärsivällinen johdattaessaan ihmisiä tuntemaan koko totuuden.

Teemaa on käsitelty myös artikkelissa Moniavioisuudesta.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos