Korri

Evankeliumi rakkauden mukaan

31.5.2019 • Lukukammiosta / Teologia

Markus Korri, Evankeliumi rakkauden mukaan: Kirja rakkauteen liittymisestä ja siinä kasvamisesta. Sley-Media Oy 2018

Markus Korrin kirja ”Rakkauden evankeliumi” kertoo Jumalan rakkaudesta. Kristinuskon hyvä sanoma on ilmoitus Jumalasta, joka on rakastanut maailmaa niin paljon, ”että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16). Mutta mistä tämän rakkauden löytää nyt? Missä, miten ja mitä se vaikuttaa?  

Korri jakaa kirjansa kahteen osaan. Ensin hän selittää Kristuksen ruumiin, seurakunnan anatomiaa. Ruumiin elinvoima ja vitaalisuus on Jumalan rakkaudessa ja teoissa. Toisessa osassa hän kuvailee, mitä tämä Kristus-ruumis luontonsa mukaan tekee ja mihin se kilvoittelee. 

Jumalan rakkauden keskus on Kristus Jeesus, Jumalan Sana, joka tuli ihmiseksi ihmisiä pelastamaan. Inkarnaation ihme on kaiken perusta, koska se tuo Jumalan ja siten rakkauden ihmisten keskelle. Se on ”alkusakramentti”. Alas laskeutunut Jumalan rakkaus ei rajoitu Kristuksen työhön n. 2000 vuotta sitten, vaan jatkuu seurakunnassa Jumalan teoissa ihmisten keskellä.

Kristuksen työ, Jumalan rakkaus, tulee ihmisten ulottuville seurakunnalle annetuissa Sanassa ja sakramenteissa. ”Ihmiseksi tullut Jeesus Kristus on meidän temppelimme, jonka kohtaamme pyhässä jumalanpalveluksessa ja hänen asettamassaan ehtoollisessa”. Armonvälineiden lisäksi ensimmäisessä osassa käsitellään myös avioliittoa, joka paitsi opettaa Jumalan rakkaudesta, on myös lahja Jumalan lasten määrän kartuttamiseksi.

Jeesuksen seuraajien rakastaminen on vastarakkautta ja osallistumista Jumalan rakkauteen. Tästä kertoo Korrin kirjan toinen osa. Jumalan rakkaus saa kohteessaan aikaan itsestä luopumista ja hyviä tekoja. ”Koska Jumala on ensin rakastanut meitä, on meidän mahdollista ottaa tuo rakkaus vastaan ja jakaa sitä ympärillemme … Jumalan rakkaus Jeesuksen kautta voi todella muuttaa aivan kaiken.”

Evankeliumi rakkauden mukaan on erikoinen teologisen tietokirjan ja hartauskirjan välimuoto. Luvut ovat lyhyitä ja jokaisen lopusta löytyy aiheeseen liittyvä rukous. Sisältö taas on tiivistä ja ilmaisu välillä kankeahkoa. Esimerkiksi otsikko ”Analyysi uskosta ja sen rajoista” osoittaa, ettei kysymys ole hartauskirjasta. Lukujen lyhyys voi tuskastuttaa lukijaa, joka löytää mielenkiintoisen otsikon, kun aiheesta siirrytään tuota pikaa jo seuraavaan. Vaikka kirjalla on selkeä idea, lyhyet ja moninaiset luvut tekevät siitä hajanaisen tuntuisen. Raamatun kertomusten lisäksi kirjaan olisi minusta mahtunut kertomuksia tai anekdootteja historiasta, jotka ovat tehokas tapa kertoa rakkaudesta. Yleiseltä tasolta kirjassa ei juurikaan poistuta. 

Toisaalta lyhyiden ja tiiviiden lukujen ansiosta kirjaa todella voi lukea hartauskirjan tapaan yhden asian kerrallaan. Tällaista lukutapaa tukevat myös rukoukset alalukujen välissä. Luvuissa riittää pureskeltavaa, jos kirjaa malttaa käydä läpi hitaasti.

Evankeliumi rakkauden mukaan on hyvä ja tarpeellinen muistutus Kristuksen ruumiin anatomiasta. Mistä Jumalan rakkaus löytyikään, missä ja miten se vaikuttaa? Mistä tulevat hyvät teot? Jumala ja hänen rakkautensa tunnetaan Hänen teoistaan historiassa ja seurakunnassa erityisesti armonvälineissä. Jumalan toiminta ei ole epämääräisiä hengellisiä ilmavirtoja, tunnelmia ja tunteita, vaan näkyvää, kuuluvaa, kouriin tuntuvaa ja sakramentaalista toimintaa seurakunnassa. Jeesuksen tähden Jumalallisesta rakkaudesta osallinen seurakunta kasvaa Jumalan kuvan kaltaisuudessa palvellen Herraansa ja lähimmäistään iloiten. Teoksesta välittyy kirjoittajan into ja rakkaus asiaansa kohtaan ja se sisältää paljon oivaltavaa Jumalasta, seurakunnasta ja Raamatusta.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos