24.6.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

4. paastonajan sunnuntai, Laetare

10.3

Jeesus sanoo itseään ”elämän leiväksi”. Jo aiemmin Jeesus on sanonut näin, muttei ole yhdistänyt puheeseensa elämän leivästä Hänen syömistään. Jeesus palaa Joh. 6:30–35 keskustelun sisältöön. Hänen juutalaisten vastustajiensa mielessä on todennäköisesti sekä erämaavaelluksen manna että Mooseksen laki ”taivaan leipänä”. Mannaa syönyt sukupolvi, ei päässyt perille luvattuun maahan (paitsi Kaaleb ja Joosua). Heille annettiin myös laki kaikkine säädöksineen, mutta he eivät noudattaneet sitä. Ei manna, taivaasta tullut leipä, eikä laki, hengellinen leipä pidä ihmistä todella elossa. Tarvitaan muuta.

Jeesus sanoo, että Hän on paitsi taivaasta tuleva, myös elävä leipä. Tässä Hän käyttää juuri sanoja ”elävä leipä”. Voisi sanoa myös ”se leipä, joka elää”. Hän on paitsi ”elämän leipä”, myös ”elävä leipä”, samaan aikaan ja aina. Tämän leivän tarkoitus on, että Häntä syödään ettei kuoltaisi. Vielä Jeesus tarkentaa ja sanoo, että Hänen ”lihansa” on leipä, maailman elämän puolesta. Näemme myös, että ”elävä leipä” ja Jeesuksen ”liha” ovat yhteydessä toisiinsa, jopa sama asia. Jeesus, lihaan tulleena Jumalan Poikana on juuri ”elävä leipä”, samalla maailmalle ”elämän leipä”.

Jeesuksen yllättävät, ennenkuulumattomat sanat aiheuttavat riitelyä juutalaisten kesken. ”Kuinka tämä voi antaa meille lihansa syötäväksi?” – Jeesuksen opetus lihansa syömisestä ja verensä juomisesta on valtava loukkaus juutalaisille. Kuitenkin varsinaisesti kyseessä on epäusko Jeesuksen jumaluutta kohtaan, sitä kohtaan, että Hän voisi tehdä mitä Hän sanoo.

Jotkut raamatunselittäjät sanovat tämän merkitsevän muuta kuin ruumiillista syömistä. Jeesus kuitenkin puhuu tässä todellisesta lihansa syömisestä ja todellisesta verensä juomisesta. Monet luterilaiset teologit selittävät tätä kohtaa siten ettei tässä kohden ole kyseessä Jeesuksen ruumiin ja veren nauttiminen, vaan hengellinen, uskossa syöminen. Selitykset eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, sillä Jeesushan puhuu tässä syömisen ja juomisen yhteydessä uskomisesta (6:47), aivan kuten Hän edellä puhui näkemisensä yhteydessä uskomisesta. Jeesuksen lihan ja veren oikea ruumillinen nauttiminen tapahtuu nimen omaan silloin, kun Häneen uskoen syödään ja juodaan.

Joh. 6 perusteella me emme voi johtaa emmekä tehdä ehtoollisteologiaa. Ainakaan pelkästään kyseisen luvun perusteella. Tämä on kyllä ehtoolliseen viittava kohta, mutta ei ehtoollisen asettamisen kohta. Sen tähden johdamme ehtoollisoppimme Matt.–Luuk. ehtoollisen asettamisen paikosta ja 1. Kor. 10:16–17 sekä 11:17–34. Tämä ei vähennä sitä tosiasiaa, että ensimmäiset kristityt, jotka viettivät ehtoollista apostolien johdolla, hyvin todennäköisesti kuulivat näitä Joh. 6 sanoja laulettavan tai luettavan omassa ehtoollisliturgiassaan.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: violetti tai sininen.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Jes. 66:10 Psalmi: Ps. 84:6–10 13 Psalmilause: Ps. 145:15–16
1. lukukappale: Jes. 55:1–3 2. lukukappale: Ilm. 21:6–7 Evankeliumi: Joh. 6:48–58


1. lukukappale
Jes. 55:1–3
Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.

 

2. lukukappale
Ilm. 21:6–7
Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

 

Evankeliumi

Joh. 6:48–58
Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.” Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: ”Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?” Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.”

 

Rukoukset
1. Kaikkivaltias Jumala! Suo meidän, jotka kärsimme vaivaa syntiemme vuoksi, saada lohdutus sinun laupiaasta armostasi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Laupias, iankaikkinen Jumala! Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja hänessä tarjoat ja lahjoitat meille iankaikkisen elämän. Me rukoilemme sinua: herätä meidät elävästi kaipaamaan armoasi, jonka hän on meille valmistanut. Vedä meitä Pyhällä Hengelläsi Poikasi luo, että saisimme sitä leipää, joka tulee taivaista ja antaa maailmalle elämän. Poista meistä kaikki epäusko ja maailmallisuus ja vaikuta meissä oikea ja elävä usko, ettemme joutuisi perikatoon, vaan saisimme iankaikkisen elämän taivaallisessa valtakunnassasi. Sinun Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

3. Laupias Isä! Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut Poikasi Jeesuksen Kristuksen meille elämän leiväksi, niin että jokainen, joka syö sitä leipää, elää iankaikkisesti. Me rukoilemme sinua: vedä meidät kaikki armosi voimalla Vapahtajamme Kristuksen luo. Anna meidän aina pysyä hänen luonaan ja joka päivä saada häneltä sitä elämää, jonka olet hänelle antanut. Auta meitä kuolemaan pois synnistä ja elämään vanhurskaudelle. Johdata meitä Pyhän Henkesi kautta kerran taivaalliseen valtakuntaasi, jossa tulemme ravituiksi huoneesi runsailla antimilla. Sinun Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. (3. vsk)

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Jes. 66:10
Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hä|nestä kaikki, *
jotka hän|tä rakastatte.

Psalmi:
Ps. 84:6–10, 13
Herra, Jumala Sebaot, kuule minun |rukoukseni, *
ota se korviisi, |Jaakobin Jumala.

Jumala, meidän kilpemme, |käännä katseesi, *
katso voi|deltusi kasvoja.

Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin |tuhat muualla; *
mieluummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalat|tomien majoissa.

Sillä Herra Jumala on aurin|ko ja kilpi; *
Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomas|ti vaeltavat.

Herra Sebaot, autu|as se ihminen, *
jo|ka sinuun turvaa!

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja |Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt |on ja aina, *
iankaikkisesta ian|kaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
10.3
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos