21.7.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

9. sunnuntai helluntaista

21.7

Jeesuksen vertauksessa on kaksi rakentajaa. Toinen heistä rakensi talonsa tukevalle ja pysyvälle perustalle, kalliolle. Toinen rakentaja teki talonsa hiekalle. Ulkoisesti talot saattoivat muistuttaa toisiaan. Taloissa ei välttämättä ollut mitään eroa huoneitten koon, muodon tai materiaalien suhteen. On mahdollista, että hiekalle rakennettu jopa näytti ulospäin kauniimmalta tai mukavammalta asua. Voi myös olla, että hiekalle rakennettu valmistui nopeammin. Ehkä hiekalle rakentanut mies ehti jo nauttia kauniista kesäisistä päivistä uudessa kodissaan katsoessaan kalliolle rakentaneen hidasta ja työlästä ahertamista hiki otsallaan. Aurinkoisena päivänä lempeän tuulen puhaltaessa hiljaisesti hiekalle rakentanut saattoi nauttia olostaan vailla huolta ja murhetta.

Mutta sitten tapahtuu jotakin, joka paljastaa eron rakennusten ja rakentajien välillä: nimittäin myrsky. Rankkasateet saapuvat, tulvivat virrat ja puhaltavat tuulet käyvät koettelemaan rakennuksia. Ankarat olosuhteet talon ympärillä paljastavat perusteet. Ne tuovat esille sen syvimmän lähtökohdan, minkä varaan talo alkujaan oli pystytetty. Hiekka osoittautuu katoavaksi ja väistyväksi. Samanlaiseksi osoittautuu myös sen varaan rakennettu rakennus. Myrskyn keskellä kallio näyttäytyy lujana ja kestävänä; sellainen on myös kalliolle rakennettu talo.

Kristityn elämässä on kyse Jumalan Sanan varaan rakentamisesta. Kristityn koko elämä nojautuu ja rakentuu Jumalan armonlupausten varaan ja Jeesuksen työn varaan. Jeesus ja hänen ristinsä, ei väisty eikä katoa viereltäsi elämän myrskyjen keskellä. Kaikki omat voimasi osoittautuvat koetusten keskellä riittämättömiksi. Omien toiveidesi, pyrkimystesi tai ponnistelujesi varassa et voi kestää tämän ajallisen elämän kipuja loppuun saakka. Sairaus, menetykset ja lähestyvä kuolema riisuu jokaisen ihmisen suurista luuloistaan.

Varsinainen ja lopullinen myrskynsilmä ihmiselämässä on kuitenkin kuolemanhetki. Vihollisista viimeinen riisuu lopullisesti ihmisen kaikista omista yrityksistä pelastaa itse elämänsä. Jumalan tuomion eteen et voi kantaa mukanasi ajallista menestystä, todistuksia suuresta palkasta tai luetteloa saavutuksistasi. Pyhän Jumalan silmien edessä kestää vain Kristuksen verellä puhtaaksi pesty. Se, joka sai armosta kaiken anteeksi ja Jeesukselta lahjaksi iankaikkisen elämän, rakensi kaikessa Kalliolle. Vaikka hänen ajallinen matkansa olisi monesti ollut vaivaista ja vaikeroivaa, Golgatan perustus jalkojen alla kesti lujana loppuun asti. Jeesuksen sinulle ansaitsema taivaallinen talo ei sorru eikä väisty elämän kipujen keskellä. Jeesus on käynyt edeltä valmistaakseen omilleen sijan Isän tykönä ja nuo huoneet pysyvät lujina loppuun asti, sinua varten.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 51:8 Psalmi: Ps. 92:5–10 13–16 Hallelujasäe: Ps. 71:16
1. lukukappale: Jer. 7:1–7 2. lukukappale: Hepr. 12:14–17 Evankeliumi: Matt. 7:24–29


1. lukukappale
Jer. 7:1–7
Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta:
“Asetu Herran huoneen portille ja julista siellä tämä sana ja sano: Kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te jotka tulette näistä porteista kumartaen rukoilemaan Herraa.
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan: ‘Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!’ Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekonne, jos te todella teette oikeuden niin toiselle kuin toisellekin, ette sorra muukalaista, orpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa ettekä seuraa muita jumalia turmioksenne, niin minä annan teidän asua tässä paikassa, maassa, jonka minä olen antanut teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen.

 

2. lukukappale

Hepr. 12:14–17
Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.

 

Evankeliumi
Matt. 7:24–29
Jeesus sanoo:
Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.”
Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Anna meille aina Henkesi, jotta ajattelisimme ja tekisimme sitä, mikä on oikein, niin että me, jotka emme voi olla ilman sinua, eläisimme pyhän mielesi mukaan. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Taivaallinen Isä! Me kiitämme sinua siitä, että olet pyhässä sanassasi opettanut meille, ettei ole muuta autuuden perustusta kuin Herra Jeesus Kristus. Me rukoilemme sinua: pyhitä meitä Pyhällä Hengelläsi, niin ettemme olisi ainoastaan sanasi kuulijoita vaan myös sen tekijöitä. Vahvista meitä, ettemme kiusausten puuskissa ja ahdinkojen virroissa luopuisi sinusta ja hukkuisi, vaan ottaisimme uskollisesti vaari sanastasi. Tee tyhjäksi perkeleen, maailman ja oman lihamme tahto, että sinun armollinen tahtosi tapahtuisi keskuudessamme. Sinun rakkaan Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, kautta.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 51:8
Anna minun kuulla ilo|a ja riemua, *
että ihastuisivat ne luut, jotka sär|kenyt olet.

Psalmi:
Ps. 92:5–10 13–16
Sillä katso, sinun viholli|sesi, Herra, *
katso, sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat |hajallensa.

Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villi|härän sarvet; *
minut voidellaan tuo|reella öljyllä.

Ja iloiten minun silmäni katsovat |vainoojiani, *
minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet mi|nua vastaan.

Vanhurskas viheri|öitsee kuin palmupuu, *
hän kasvaa kuin Liba|nonin setri.

He ovat istutetut |Herran huoneeseen, *
he viheriöitsevät meidän Jumalamme |kartanoissa.

Vielä vanhuudessaan he |tekevät hedelmää, *
ovat mehe|vät ja vihannat

ja julistavat, että |Herra on vanhurskas, *
hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vää|ryyttä ole.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
21.7
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos