24.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Pyhän Kolminaisuuden päivä

26.5

Helluntain jälkeinen sunnuntai on ollut jo keskiajalta lähtien Pyhän kolminaisuuden päivä, jolloin tekstit liittyvät Jumalan kolminaisuuden salaisuuteen. Eri vuosikertojen teksteissä tulevatkin esiin kaksi keskeistä seikkaa Jumalasta. Jumala on yksi, kuten esimerkiksi efesolaiskirjeen neljännessä luvussa ilmaistaan. Samalla Jumala on kuitenkin kolmiyhteinen, hänellä on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä käy selvästi ilmi esimerkiksi päivän evankeliumista, jossa Jeesus kaste- ja lähetyskäskyssä käskee kastamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kirkon historiassa käsitys Jumalan kolmiyhteisyydestä on joutunut monenlaisten hyökkäysten kohteeksi. Jeesusta on saatettu pitää luotuna tai persoonia todellisten persoonien sijasta vain yhden persoonan ilmenemismuotoina, ikään kuin naamioina. Nämä ajatukset tuomittiin jo varhaisessa kirkossa harhaoppeina. Jumala on yksi, mutta hänellä on kolme persoonaa. Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen.

Osin juuri harhaoppeja vastaan on syntynyt vanhan kirkon uskontunnustukset, joissa kuvataan usko kolmiyhteiseen Jumalaan selkeästi. Esimerkiksi Nikea-Konstantinopolin uskontunnustuksessa tunnustaudumme uskomaan yhteen Jumalaan, joka on isä. Uskomme myös Jeesukseen Kristukseen, joka on tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu. Kolmannessa uskonkappaleessa tunnustamme uskon Pyhään Henkeen, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan.

Kolminaisuuden päivänä kirkoissa saatetaan lausua myös harvemmin käytetty Athanasioksen uskontunnustus, joka on pidempi ja kuvaa siis tarkemmin kolminaisuuden rajoja. Se alkaa näin:
Yhteinen kristillinen usko on tämä:
”Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.”

Usko yhteen, todelliseen ja ainoaan Jumalaan on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan.


Kynttilöitä: 6 Liturginen väri: valkoinen.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Missale Aboense tai Ef. 1:3 Psalmi: Ps. 95:1–2 6–7 Hallelujasäe: Kolmen miehen kiitosvirsi Dan. 3:52 (apokr.)
1. lukukappale: 4. Moos. 6:22–27 tai Jes. 66:1–2 2. lukukappale: Ef. 1:3–6 (7–10) 11–14 Evankeliumi: Matt. 28:16–20


1. lukukappale
4. Moos. 6: 22–27
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.”

TAI
Jes. 66: 1–2
Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

 

2. lukukappale
Ef. 1: 3–6 (7–10) 11–14
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, (jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä – siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.) Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.

 

Evankeliumi
Matt. 28: 16–20
Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

 

Rukoukset
1. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka olet ilmoittanut meille oikean uskon, niin että voimme tunnustaa sinun olevan kolmiyhteinen ja silti yksi ainoa Jumala! Me rukoilemme sinua: varjele meitä tämän uskon kautta kaikesta, mikä voisi olla meille vahingoksi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Pyhä Kolmiyhteinen Jumala! Sinä olet luonut meidät, lunastanut meidät ja johdattanut meidät oikeaan uskoon. Yhä vieläkin sinä pyhität meitä ja kasvatat meitä uskossa. Me pyydämme sinua: valaise meitä, jotta yhä syvemmin käsittäisimme kaikkein pyhimmän Kolminaisuutesi salaisuuden ja säilyttäisimme oikean kristillisen uskon, kunnes saamme kirkkaudessa katsella sinua kasvoista kasvoihin. Tätä pyydämme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen nimessä, hänen, joka on yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa yksi ainoa Jumala, ikuisesti ylistetty ja kiitetty.

 

Päivän psalmi

Antifoni
Missale Aboense ( VK783)
Ylistetty olkoon Pyhä Kolminaisuus, yksi ja jakamaton |Jumala. *
Hän on meille hyvä ja |armollinen.

TAI
Ef. 1:3
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja |Isä, *
joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella |Kristuksessa.

Psalmi:
Ps. 95: 1–7
Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto |Herralle, *
riemuhuuto pelastuksemme |kalliolle.

Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa |eteen, *
veisatkaamme hänelle |riemuvirsiä.

Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas yli kaikkien juma|lien. *
Maan syvyydet ovat hänen kädessänsä, ja hänen ovat |vuorten kukkulat.

Hänen on meri, sillä hän on sen |tehnyt, *
ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat |valmistaneet.

Tulkaa, kumartukaamme ja polvistu|kaamme, *
polvillemme langetkaamme Herran, meidän |Luojamme, eteen.

Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän |paimentaa, *
lauma, jota hänen |kätensä kaitsee.

Kunnia Isälle ja |Pojalle *
ja |Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja |aina, *
iankaikkisesta ian|kaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
26.5
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos