Näytä kategoriat
 • A (16)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (10)
 • I (6)
 • J (4)
 • K (31)
 • L (13)
 • M (5)
 • N (1)
 • O (3)
 • P (18)
 • R (13)
 • S (16)
 • T (11)
 • U (5)
 • V (5)
 • Y (6)

Suomessa ortodoksinen kirkko käyttää kirkolliskokouksestaan termiä synodi, joka tulee kreikan kokousta tai kokoontumista tarkoittavasta sanasta synodos. Kristikunnassa on yleisesti käytössä termi konsiili (latinasta concilium). Nämä molemmat tarkoittavat samaa asiaa eli kirkolliskokousta. Ensimmäistä […]


Vanhassa testamentissa salaisuudesta käytetty heprean sana sod tarkoittaa neuvottelua tai salaista neuvonpitoa. Sanaa käytettiin myös luotettujen ihmisten piiristä, johon ulkopuolisilla ei ollut asiaa. Uuden testamentin kreikassa salaisuudesta käytetään sanaa mysterion, […]


Saatana (hepr. satan) esiintyy Vanhassa testamentissa 27 kertaa ja merkitsee vastustajaa. Oikeuskielessä tuo heprean sana tarkoittaa tuomioistuimen syyttäjää. Kreikankielisessä Vanhan testamentin käännöksessä (Septuaginta) sana on kreikannettu diabolos eli ”erilleenheittäjä”. Uudessa […]


Sakramentti tarkoittaa asiaa tai toimitusta, joka välittää ihmiselle Jumalan armon. (Kts. armonvälineet) Sakramentin käsitettä ja sanaa ei löydy Raamatusta, mutta itse asia on Jumalan sanan keskeisimpiä aiheita. Jo Vanhassa testamentissa […]


Vanhassa testamentissa yksilön hengellisen elämän alku oli ympärileikkaus. Jumalan kansaan kuuluvan ihmisen päivittäiseen hengelliseen elämään puolestaan sisältyi uskontunnustus (”Kuule Israel …”), ja viikoittaiseen uskon harjoittamiseen sapatin viettäminen. Heprean verbi shaabat […]


Kun paavi kutsui vuonna 1537 yleisen kirkolliskokouksen Mantovaan, myös uskonpuhdistajat saivat sinne kutsun. Heidän kannalta oli kuitenkin uhkaavaa, että paavi vaati heiltä alistumista odotettavissa olevaan enemmistöpäätökseen, jossa uskonpuhdistus torjuttaisiin. Augsburgin […]


Seurakunnalla tarkoitetaan kristillistä uskonyhteisöä. Sana voi viitata joko yksittäiseen, paikallisesti kokoontuvaan seurakuntaan tai maailmanlaajuiseen kristilliseen kirkkoon. Suomen kielen seurakunta-sanaa vastaa Raamatussa sana ekklesia (ἐκκλησία), jolla kreikan kielessä on usein viitattu […]


Ihminen ei ole pelkkää lihaa ja verta. Ihmiseen kuuluu salattu, sisäinen ja tuhoutumaton osa. Tämä on sielu. Sielu ei ole pelkkä ajatusten ja tunteiden paikka, vaan koko eläminen. Raamatussa ihmisen […]


Siunaus on Raamatussa hyvin laaja-alainen käsite. Siihen sisältyvät Jumalan hyvyys, tuon hyvyyden välittäminen ihmisille ja Jumalan hyvyyden aikaansaannokset ihmisten elämässä. Siunaus ei siis suinkaan tarkoita vain toisten ihmisten siunaamista esim. […]


Teologiassa termillä skisma viitataan kirkolliseen jakaantumiseen. Termi tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa halkaisemista tai jakautumista (kr. skhisma).  Kristikunnassa skismoja on syntynyt pääosin kahdesta syystä: Ensiksikin kristityt ovat riitautuneet keskenään. Apostoli Paavalilla […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos