Katumus

11.10.2016 • Ydinkohdat / K

Katumuksella tarkoitetaan sitä, että ihminen tietää ja tunnustaa sen, että on Jumalan edessä syntinen ja rikkonut hänen tahtoaan vastaan. Usein käytetyssä synnintunnustuksessa todetaankin: ”Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen pyhän tahtosi rikkonut ja tiedän sen vuoksi ansainneeni iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitset, kuin sinun pyhä vanhurskautesi vaatii ja minun syntini ovat ansainneet.” Katumus ei ole sitä, että ihminen itse yrittää tehdä jotakin syntiensä hyvittämiseksi.

Jeesus käskee ihmisiä parannukseen. (Matt. 3:8, Luuk. 24:47). Luterilaiset tunnustuskirjat opettavat, että katumus on yksi parannuksen osa. Parannus koostuu kahdesta osasta: katumuksesta ja uskosta. Katumus syntyy, kun Jumalan sana nuhtelee synneistä. Katumus ei kuitenkaan hyödytä mitään ilman uskoa Kristuksen lahjoittamaan anteeksiantamukseen. (Schmalkaldenin opinkohdat 3. Parannus)

Katumus on omatunnon kauhistumista. Tämä kauhistuminen ei ole kuitenkaan ihmisen itsensä aikaansaamaa pelkäämistä, vaan Jumalan lain syntiselle ihmiselle aiheuttamaa kärsimystä. Katumus ei ole jotain, jota ihminen voi aktiivisesti itse tehdä, vaan sellaista, jota joutuu passiivisesti syntiensä tähden kokemaan. Heti lain sanalla synnytettyään katumusta, julistaa Jumalan sana evankeliumilla armoa. Hädänalainen omatunto saa rohkeasti ja pelkäämättä tarttua Jumalan sanan lupaukseen syntien anteeksiantamuksesta. Jumalan sanan äärellä ihminen toisaalta oppii tuntemaan syntisyytensä, myös Jumalan armon.

Ei ole myöskään oikein kiusata omatuntoaan katumuksen kauhuilla sen jälkeen, kun evankeliumin sana on tuonut sille lohdutuksen. Tällainen katumuksen itseltään vaatiminen vie pois Jumalan Sanasta, jossa Kristus käskee olemaan rohkealla mielellä. (Matt 9:2)

Erityisinä katumuspsalmeina tuodaan esiin usein seuraavat psalmit: 6, 32, 51, 102, 130, 143.

Muita esimerkkejä synnintunnustuksista:

Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua, vaivaista syntistä, ja katsahda puoleeni laupeutesi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt, ja niin kuin sinä  katsoit syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa ja ryöväriin ristinpuussa. Ja anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaissa iankaikkisesti.

Taivaallinen Isä. Sain kasteen sinun lapseksesi.  Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi.

Katso lisää: Parannus, Rippi.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos