Vähätteleekö Paavali kastetta kohdassa 1. Kor. 1:17?

Kysymys: Halveksiiko Paavali kastetta kohdassa 1. Kor. 1:17?

”Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan – ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.” (1. Kor. 1:17)

Vastaus:

Apostoli Paavali ei käsittele kastetta kohdassa 1. Kor. 1:10–17 dogmaattisesti. Paavali ei tässä kohdassa opeta tyhjentävästi, mikä on kasteen merkitys. Kaste oli ilmeisesti Korintissa käsitetty väärin toimituksena, jossa kastajalle oli annettu vääränlainen merkitys. Kastajaan assosioiduttiin, mikä johti osaltaan puolueiden ja jakolinjojen syntyyn seurakunnassa. Kasteessa ei katsottu Häneen, jonka kaste lahjoitti kastettavalle, vaan siihen, joka kasteen toimitti.

Pyhän Paavali opettaa Pyhän Hengen johdatuksessa seuraavasti:

1. Paavali kyllä kastoi Korintissa Krispuksen ja Gaiuksen sekä Stefanaan perhekunnan eikä muistaakseen muita. Silti Kristus ei lähettänyt häntä kastamaan sillä tavalla, että kastetut kuuluisivat kastajansa puolueeseen.

2. Kaste ja evankeliumin julistaminen eivät tässä(kään) kohdassa ole toistensa vastakohdat. Kasteessakaan ei ole kyse kastajasta, vaan Kristuksen evankeliumista, joka on ”Jumalan voima” ja joka on itse asiassa itse ”ristiinnaulittu Kristus”, joka heikkoudessaan tulee elämänmittaiseksi ja ikuiseen elämään asti kantavaksi Jumalan voimaksi (jj. 18 ja 23–25) kastetun elämässä. Tällä opetuksella Paavali ohjaa korinttilaiset katsomaan kasteen merkitykseen eikä toimittajaan.

3. 1. Kor. 1. luvun lopussa mainitaan ”kutsuminen” (kλῆσις, j. 26). Mikä on tämä kutsuminen? Se on Kristuksen kutsu halvalta näyttävässä kasteessa! Kutsumuskieli on kastekieltä. Tämä käy ilmi erityisesti kohdasta Ef. 4:1–5: ”Niin kehoitan siis minä… teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii…pyrkien säilyttämään Hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi Henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste…”

4. Myös puhe ristiinnaulitsemisesta liittyy pyhään kasteeseen. Paavali kysyy: ”Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor. 1:13) Myös jakeessa 17 sekä kaste että risti mainitaan. Sana rististä on ”hullutus” ja ”pahennus” niille, jotka panevat toivonsa muuhun kuin Kristuksen ristin sovitukseen (1. Kor. 1:18, 23). Myös ne, jotka käsittivät kasteen muuna kuin syntisen ihmisen yhdistämisenä Kristuksen ristiin (esimerkiksi kastajaan yhdistymisenä), sisältyvät tähän joukkoon. Muualta Paavalin opetuksesta näemme selkeästi, että kaste yhdistää meidät Kristuksen ristiin ja tyhjään hautaan. Selkeimmin tämä tulee esille kohdassa Room. 6:3–11. ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?…” Samasta tosiasiasta Paavali saarnaa myös kohdassa Kol. 2:12–13. Korinttilaisten väärinymmärrys oli suuri. He eivät kokeneet yhdistyneensä kasteessa Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, vaan kastajan puolueeseen.

5. Samassa yhteydessä mainitaan myös luettelo ”vanhurskaus, pyhitys ja lunastus” (1. Kor. 1:30). Tämä tuo mieleen saman kirjeen kohdan 1. Kor. 6:11, jossa mainitaan ”pesu, pyhitys ja vanhurskautus”, jotka tapahtuvat kasteessa. Voikin olla kyse retorisesta tehokeinosta: Paavali saattaa puhua tarkoituksella vähän epäselvästi 1. luvussa, kastetta ikään kuin vähätellen, kunnes sitten taitavasti tykittää hyvin konkreettisen lain ja kaste-evankeliumin julistuksensa saman kirjeen 6. luvussa. Yllättyneet kirjeen kuulijat saivat kuulla, että kaste on kuin onkin ihana ja tärkeä asia, muttei sillä tavalla kuin korinttilaiset olivat harhaisesti käsittäneet. (Tässä on jälleen yksi syy, miksi Uuden testamentin kirjeitä tulee lukea kokonaisuuksina, ei irrallisina jakeina sieltä täältä.) Kaste ei liitä kastajaan, vaan Kristukseen ja kaikkeen, mitä Hän lahjoittaa. Kasteessa tullaan Kristuksen kanssa ristin vanhurskauteen naulituiksi ja Kristuksen kanssa uuteen, pyhään ylösnousemuselämään herätetyiksi.

Paavali ei siis halveksi kastetta kohdassa 1. Kor. 1:17. Kaste ja evankeliuminjulistus eivät ole toistensa kilpailijoita tai vastakohtia. Paavali keskittyy taitavasti kumoamaan väärinkäsityksen, joka Korintissa vallitsi siitä, keneen kaste meidät oikein liittää.

Ks. myös kaste ja lapsikaste.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos