Kaste

25.10.2016 • Ydinkohdat / K

Kaste on pelastuksen väline, jonka Jeesus on itse asettanut: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28:19-20).
Kaste on välttämätön ihmisen pelastumiseen: ”Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh 3:5), ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu” (Mark. 16:16).

Kasteessa ihminen syntyy uudesti (Joh. 3:3-5, Tit. 3:5) ja hänen syntinsä pestään pois ”Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi’” (Apt. 22:16, ks. myös Apt. 2:38). Kasteessa ihminen puetaan Kristukseen (Gal 3:27). Kasteessa ihminen kastetaan Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen ja hänet herätetään elämään uutta pyhää elämää Kristuksessa (Room. 6:3-5, Kol. 2:12). Kaste liittää ihmisen myös Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan (1. Kor. 12:13).

Kasteessa siis henkilökohtaisesti lahjoitetaan ihmiselle se täydellinen anteeksiantamus ja pelastus, jonka Kristus on ansainnut koko ihmiskunnalle hänen täydellisellä elämällään, kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Siksi kaste on pelastuksen väline (1. Piet. 3:21, 1. Kor. 6:11, Tit. 3:5-7).
Kaste antaa nämä siunaukset kaikille, jotka uskovat Jumalan pelastavat lupaukset (Mark. 16:16, Kol. 2:12). Kasteen lahja otetaan siis vastaan uskolla, ja toisaalta usko on Jumalan lahja, jonka Pyhä Henki synnyttää juuri armonvälineiden, kuten kasteen kautta. Pyhä Henki lahjoitetaan ihmiselle kasteessa (Apt. 2:38). Kaste ja usko eivät siis kilpaile keskenään, vaan ovat ne Jumalan lahjat, jotka molemmat tarvitaan, jotta ihminen voisi pelastua (Mark. 16:16).
Kaste voidaan toimittaa kaiken ikäisille. Aikuisista kastetaan vain heidät, joita on opetettu Jumalan sanalla, ja joissa sana on synnyttänyt halun saada omakseen kasteen lahjoittama syntien anteeksiantamus, Pyhä Henki ja pelastus (Apt. 2:37-38). Raamattu opettaa Jumalan valtakunnan vastaanottamisen uskossa olevan mahdollista myös lapsille, ja siksi lapsetkin voidaan kastaa (Mark. 10:15. ks. LAPSIKASTE). Koska kastettuja pitää Jeesuksen asetuksen mukaisesti myös opettaa kristillisen uskon tuntemisessa (Mt. 28:20), velvoittaa kaste sekä kastetut tai heidän huoltajansa pitämään huolta siitä, että kastetut kasvavat Jumalan sanan opetuksen ja jumalanpalvelukseen kokoontuvan seurakunnan yhteydessä koko elämänsä ajan, mikäli se heistä riippuu.

Kaste on toimitettava vettä käyttäen (Apt. 8:36). Kasteen vesi on jumalallista vettä, ei tosin sen vuoksi, että siinä käytetty vesi itsessään olisi muuta vettä jalompaa, vaan sen vuoksi, että Jumalan sana ja käsky liittyvät siihen. Vedestä tekee siis kastevettä Jumalan lupaus, joka on yhdistetty veteen (Mt. 28:18-20, Ef. 5:26).
Kasteen muotoa ei Raamatussa ole määrätty. Sana kastaa (kr. baptidsoo) tarkoittaa veden käyttämistä upottamalla, pesemällä, kaatamalla, vihmomalla tai muulla vastaavalla tavalla. Toisin kuin usein kuulee väitettävän, tuo sana ei siis tarkoita ainoastaan upottamista (ks. Luuk. 11:38, Mark. 7:4 ja 1. Kor. 10:2 joissa esiintyy sana baptidsoo ilman että sillä tarkoitetaan veteen upottamista).

Kasteen toimittaa Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijaksi asetettu pastori (1. Kor. 4:1), mutta hätätilanteissa, kun pastoria ei ehditä saada paikalle voi kuka tahansa kristitty toimittaa pyhän kasteen.

Koska kaste siirtää ihmisen pimeydestä valkeuteen, on kastettu kutsuttu pois synnin orjuudesta elämään pyhää elämää Kristuksen yhteydessä ja jatkuvassa syntien tunnustamisessa ja anteeksiuskomisessa: ”Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman” (Room. 6:4).

Kts. myös: Mitä kaste hyödyttää?
Pääsiäinen: Kristityn kastejuhla


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos