Armonvälineet

27.10.2016 • Ydinkohdat / A

Armonvälineillä tarkoitetaan Jumalan sanaa, kastetta ja ehtoollista (ks. Sana, Kaste, Ehtoollinen, Sakramentit). Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaan Jumala lahjoittaa armonsa ja Pyhän Henkensä armonvälineiden välityksellä (CA V). Jumala käyttää luotuja asioita, joiden välityksellä Hän pelastaa syntisen ja lahjoittaa syntien anteeksiantamuksen.

Jo Vanhassa Testamentissa Jumala toimi ja lahjoitti armonsa ja anteeksiantamuksensa käyttäen välikappaleena luotuja asioita; Oli uhri ja Jumalan sana/lupaus. Jumalan sanan ja lupauksen tähden mm. syntiuhrikin sai voimansa ja merkityksensä. Uhrit saivat aikaan Jumalan anteeksiantamuksen Jumalan sanan ja lupauksen voimasta.

Samasta on kysymys myös uuden liiton armonvälineiden kanssa. Ne saavat voimansa ja merkityksensä sen tähden, että niihin liittyy Jumalan sana ja lupaus. Kaiken yllä on siis Jumalan oma, uutta luova sana.

Usein ihmisten ajattelussa Jumalan Henki ja materia halutaan erottaa toisistaan. Ihmisen on luontaisesti vaikea ymmärtää kuinka Pyhä Henki voisi olla kiinteässä aineessa tai juoksevassa nesteessä. Raamattu kuitenkin opettaa, ettei Jumala tule ihmisen luo suoraan, majesteettisuudessa kirkkaudessaan, sillä sitä ihminen ei kestäisi. Sen tähden Jumala kätkee itsensä ihmiseltä. Kaste, ehtoollinen, evankeliumin julistus (ja omalla tavallaan myös rippi) ovat ne välineet, joilla evankeliumi tuodaan materiaalisessa muodossa materiaalisille olennoille.

Koska ihminen ei kykene luotuisuudessaan ’korottautumaan’ Jumalan puoleen, täytyi Jumalan laskeutua/alentua ihmisen tasolla. Jumalan täytyi toimia tavalla, jossa ihminen voisi hänet kohdata. Siksi Jumala syntyi ihmiseksi. Siksi myös Pyhä Henki toimii aineen kautta. Raamatun mukaan Jumala loi maailman ja materian. Jumalan Poika tuli ihmiseksi, materiaaliseen maailmaan. Nyt myös Pyhä Henki toimii aineellisten ja käsinkosketeltavien elementtien kautta. Näin siis sekä luominen, että lunastus, kuin myös pyhitys kuuluvat yhteen.

Johanneksen evankeliumissa sanotaan Jeesuksesta: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala… Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1: 1, 14)

Armonvälineet saavat merkityksensä siitä, että Jumalan Sana tuli lihaksi. Jumala omaksui ihmisluonnon neitsyen kohdussa. Jumalan Henki tuli materiaan, Luoja astui luotuun ja Näkymätön tuli näkyväiseksi. Tämä on Jumalan tapa toimia; Hänen voimansa kätkeytyy heikkouteen, Hänen kirkkautensa vähäpätöisyyteen.

Jumala ilmoitti itsensä astuessaan Kristuksessa ihmislihaan. Ihmisellä ei siis ole mitään muuta, suoraa tietoa Jumalasta, eikä muuta pääsyä Jumalan luo, kuin lihaan tulleessa Kristuksessa. Tämän tunnustaessamme tunnustamme samalla, että Jumala tahtoo olla tekemisisissä kanssamme luotujen välineiden kautta, sanansa voimalla. Tämä torjuu myös kaikenlaisen hurmahenkisyyden, joka tahtoo lähestyä Jumalaa ilman välikappaleita.

Jumala on tehnyt pelastuksen valmiiksi. Armonvälineissään hän tahtoo kohdata ihmisen ja lahjoittaa pelastuksensa niin, ettei kukaan jäisi niistä osattomaksi. Juuri pelastuksen tähden Jumala on asettanut armonvälineet, joiden kautta hän armon välittää ja lahjoittaa.
Kun siis ihminen tulee osalliseksi armonvälineistä, hän tulee Jumalan kohtaamaksi.

Tämän armon, jonka Jumala lahjoittaa armonvälineidensä välityksellä ihminen ottaa vastaan uskossa turvautuen. Armonvälineet synnyttävät uskon, joka tarttuu Kristukseen ja omistaa Hänet sanassa ja sakramenteissa.

Armonvälineet synnyttävät pyhien yhteyden. luterilaiset tunnustuskirjat opettavat: ”Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta.” (CA VII) Armonvälineiden kautta Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa Kristuksen kirkon, kristillisen seurakunnan.

Kts. lisää Armonvälineet


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos