Pyhä Henki

5.10.2016 • Ydinkohdat / P

Raamatun mukaan Jumala on Kolmiyhteinen. (Kts. kolminaisuus) Isä, Poika Ja Pyhä Henki ovat yksi iankaikkinen Jumala. Pyhä Henki (kr. pneuma) on yksi kolminaisuuden persoona. ”Aivan kuin se, joka tarttuu ketjun toiseen päähän, vetää lähelleen toisenkin pään, samoin se, joka vetää puoleensä Pyhän Hengen, vetää puoleensa sekä Pojan että Isän.” Näillä sanoilla kirkkoisä Basileios Suuri yrittää kuvata sitä valtavaa salaisuutta, joka koskee kolmiyhteistä Jumalaa: missä on yksi Pyhän Kolminaisuuden persoona, siellä ovat muutkin persoonat. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä.

Niin Jumalan salatussa olemuksessa, kuin Jumalan pelastussuunnitelmassa Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat erottamattomat. Ei saa yrittää erottaa Pyhää Henkeä jotenkin erilleen muista persoonista. Isä tekee kaiken Sanan kautta Pyhässä Hengessä. Vaikka Pyhän Hengen persoonallinen olemus pysyykin ihmisille jossakin määrin salaisuutena, Hän on mukana Jumalan toiminnan jokaisessa tärkeässä vaiheessa: luomisessa, lunastuksessa ja lopullisessa täyttymyksessä.

Vanhassa testamentissa kuvataan, miten Jumala johti Israelin kansaa käyttäen apunaan ihmisiä, jotka oli varustettu Jumalan Hengellä: tuomareita, profeettoja, kuninkaita ja pappeja. Vanhassa testamentissa opetetaan myös, että on tuleva ”messiaaninen Hengen vuodattamisen aika. ”Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.” (Hes.36:26-27). Kansaa myös lohdutettiin ahdingon aikana, että vielä kerran tulisi aika, jolloin ”meidän päällemme vuodatetaan Henki korkeudesta” (Jes.32:15). Olennaista monissa ennustuksissa on se, että Henki ei ole enää vain jonkun tietyn päämiehen tai uskon miehen päällä, vaan kaikkien messiaan opetuslapsien. Tästä pääsemme Jeesuksen lupaukseen Puolustajasta, jonka hän lähettäisi omilleen (Joh.15:26).

Helluntain jälkeen kaikki Jeesuksen opetuslapset olisivat osallisia Hengestä. Ihmiskunta lankesi Aadamissa, mutta Pyhässä Hengessä ihmiset voivat olla osallisia Uuden Aadamin, Kristuksen voitosta. Pyhän Hengen kautta ihmisistä tulee Jumalan lapsia. Tähän lapsen todellisuuteen ja Hengen yhteyteen tullaan kasteessa. Ensimmäisessä luomisessa Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen; nyt Hän antaa ihmiselle oman Henkensä. Pyhä Henki kutsuu sanan kautta yhteyteensä ja lahjoittaa ihmiselle osallisuuden Jumalan yhteyteen. Koko Pyhän Hengen työ tähtää siihen, että tässä yhteydessä jokainen ihminen voisi myös elää. Kristitty on kutsuttu elämään sanan äärellä Pyhän Hengen vaikutuspiirissä, jossa voi kuulla niin rohkaisun, nuhtelun kuin lohdutuksen sanoja. Ei ole Hengetöntä sanaa eikä sanatonta Henkeä.

Pyhä Henki haluaa erityisesti olla kirkastamassa Poikaa, ja hänen kauttaan Isää. Kun Pyhä Henki verhoaa Marian, saa alkunsa Vapahtajan maanpäällinen pelastustyö (Luuk.1:35). Pyhä Henki on alusta saakka läsnä, vaikka pysyikin jonkinlaisen jumalallisen tutkimattomuuden verhoamana. Tämä johtuu siitä, ettei Pyhä Henki halua paljastaa ja kirkastaa itseänsä, vaan Pojan. Kun Pyhä Henki verhosi autuaan Marian, Sana saa alkunsa. Kun Pyhä Henki lepää Pojan päällä Jordanin kasteessa, Henki paljastaa Isän mielisuosion Poikaa kohtaan ja vahvistaa julistuksen Jumalan Karitsasta (Matt. 3:16-17). Tämä periaate ja Pyhän Hengen toimintatapa jatkuu tänäänkin. On mahdotonta nähdä Pyhää Henkeä, mutta Pyhässä Hengessä me näemme Pojan, kun taas Poika itse on Isän kuva. Hengen tehtävä ja halu ei ole ilmoittaa itseänsä, vaan hän haluaa kirkastaa ristillä kuolleen ja ylösnouseeen Kristuksen.

Koska kirkon elämä on Pyhän Hengen luoma, sitä ei voi koskaan pelkistää vain instituutioksi. Se on yhteisö, jonka Henki on luonut Kristuksessa. Pyhä Henki on siellä missä julistetaan Kristusta, missä kokoonnutaan hänen lahjojensa äärelle, missä Pyhä Henki sanan kautta pääsee toimimaan, missä kasteen kautta tehdään ihmisistä osallisia jo nyt tulevasta maailmasta, missä kokoonnutaan viettämään ehtoollista, yhteyden sakramenttia, joka luo yhteisölle yhteyden niin kolmiyhteiseen Jumalaan kuin toisiinsa.

Vain Pyhän Hengen avulla kirkko voi jatkuvasti julistaa kristillistä evankeliumia aitona ja muuttumattomana. Pyhä Henki on totuuden Henki, joka johdatti ja varjeli apostolit seuraamaan Kristuksen sanaa. Apostolisessa uskossa Hän haluaa yhä kirkon varjella, jotta julistus Kristuksesta voisi pysyä kirkkaana. Kaikkien seurakunnan palveluvirkojen, Pyhän Hengen seurakuntaan asettamien tehtävien, tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa tätä jatkuvuutta ja varjella, että kirkko pitäisi kiinni apostolisesta opista. Tähän apostoliseen oppiin kätkeytyy samalla valtavat lupaukset. Seurakunnan kanssa on ikuinen Puolustaja. Totuuden Henki, joka palauttaa yhä uudestaan mieleen mitä Jeesus on puhunut. Pyhä Henki, joka yhä uudestaan todistaa, rukoilee, jakaa lahjoja, opettaa, johdattaa ja kirkastaa Kristusta. Tosi Jumala, joka haluaa olla luomassa Hengen hedelmiä seurakunnan leviämiseksi. Hän on virvoittava elävä vesi, raikas pelastuksen tuuli, Jumalan voiman tulenliekki ja pyhä ja puhdas kyyhkynen, joka laskeutuu vain Kristuksen päälle.
Siksi Pyhää Henkeä Nikean uskontunnustuksen sanoin yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan.

Kts. lisää artikkeleita Pyhästä Hengestä


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos