Näytä kategoriat
 • A (18)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (12)
 • I (7)
 • J (4)
 • K (34)
 • L (14)
 • M (7)
 • N (4)
 • O (3)
 • P (21)
 • R (14)
 • S (18)
 • T (11)
 • U (6)
 • V (6)
 • Y (8)

Kirkkovuoden suurten juhlien edellä vietetään paastonaikaa. Pääsiäistä edeltää suuri paasto ja joulua pieni paasto. Paaston tarkoituksena on valmistaa kristityt suuren juhlan viettoon. Mitä paasto tarkoittaa? Mihin paastoa tarvitaan? Sananmukaisesti paasto […]


Paatuminen on uskonnollinen käsite, jota nykyisin kuulee enää harvoin. Korkeintaan vaarallisten rikollisten voidaan sanoa paatuneen. Raamatussa tällä termillä on kuitenkin varsin keskeinen asema ihmisen hengellisen tilan kuvaamisessa. Vanhassa testamentissa kuvataan […]


Paavilla tarkoitetaan Rooman piispaa, roomalaiskatolisen kirkon johtajaa. Sana paavi tulee sanasta ”papa”, joka merkitsee isää. Roomalaiskatolisen uskon mukaan Paavi on Kristuksen perustaman maanpäällisen kirkon pää ja Kristuksen sijainen maan päällä. […]


Schmalkaldenin opinkohtien yhteydessä julkaistiin yleisesti myös pieni kirjanen otsikolla Paavin valta ja johtoasema (Tractatus de potestate et primatu papae), vaikka se itse asiassa on lisäys Augsburgin tunnustukseen. Alunperin se oli […]


Pakana tarkoittaa Raamatussa sellaista henkilöä, joka ei kuulu Jumalan valittuun kansaan. Vanhassa testamentissa pakanakansat (hepr. gojim) ovat vastakohta Jumalan valitsemalle Israelin kansalle (hepr. ’am). Jumalan kansa on osallinen Jumalan lupauksista […]


Pappisvihkimyksessä pappisvirka annetaan julkisesti vihittävälle Jumalan sanan, rukouksen ja kättenpäällepanon kautta. Pappisvihkimyksestä käytetään nimitystä ordinaatio, joka tulee latinan kielen sanasta ordinare. Se merkitsee ordoon eli luokkaan, säätyyn ja ihmisryhmään liittämistä. […]


Uusi testamentti käyttää parannuksesta sanaa μετάνοια, metanoia, joka tarkoittaa kääntymystä, mielenmuutosta ja katumusta. Rajatussa merkityksessä parannus tarkoittaa synnintuntoa, jonka Jumalan pyhä laki saa syntisessä aikaan. Laajemmassa merkityksessään sana käsittää sekä […]


Golgatan ristillä Jeesus sanoi katuvalle ryövärille: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa” (Luuk. 23:43). Raamatunselittäjät ovat paljon pohtineet, mitä Vapahtaja tällä lupauksellaan tarkoitti. Onko […]


Kirkon virasta käytetään suomen kielessä yleensä sanoja pappi tai pastori. Pappi juontuu sanasta isä. Pastori tuleen latinankielisestä sanasta pastor eli paimen. Usein puhutaankin pappisvirasta tai paimenvirasta. Tämä kirkon erityinen virka […]


Pelastuksessa on kyse vapautumisesta pahojen voimien vallasta. Tässä vapautumisessa ei kuitenkaan vain päästä pahan alta ikään kuin neutraaliin tilaan, vaan turvaan, hyvinvointiin ja kukoistukseen. Vapahtajamme Jeesuksen nimi on hepreaa ja […]Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos