Uudestisyntyminen

14.10.2016 • Ydinkohdat / U

Uudestisyntymisellä (kr. palingenesia) tarkoitetaan Raamatussa uuteen Jumala-suhteeseen pääsemistä. Uudestisyntymisessä ihminen joka on luonnostaan synnin orjia, hengellisesti kuollut ja Jumalan vihollinen, syntyy uudelleen Jumalan omaksi. Ihmisestä tulee Jumalan lapsi ja hengellisesti elävä Kristuksessa.

Uudestisyntyminen tapahtuu siten, että me kasteen kautta pääsemme osallisiksi Kristuksen pelastusteosta. Raamatun mukaan uudestisyntyminen tapahtuu kasteessa. Pyhä Henki vaikuttaa uudestisyntymisen Jumalan Sanan kautta, joka kasteessa on sidottu veteen Jumalan käskyn mukaisesti.
Joh. 3:3-6: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä.”

Room 6:3-5: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa.”
Tiit 3:4-6: ”Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.”

Näemme edellä mainituista raamatunkohdista, että Jumala on aina se, joka Pyhän Henkensä kautta synnyttää uudestaan ihmisen. Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan Sanassa ja Sanan kautta kaikissa muodoissaan, kirjoitettuna ja saarnattuna sanana, sekä Jumalan säätämissä sakramenteissa.

Ihminen ei voi vaikuttaa uudestisyntymisessä, vaan se on kokonaan Jumalan työtä. Uudestisyntymisessä Jumala luo ihmiseen sen uskon, joka pitää kiinni Jumalan lupauksista ja turvaa Kristuksen pelastustekoon. Kun meillä on tämä Kristukseen turvaava usko, on meillä Kristus ja hänen vanhurskautensa ja olemme uudestisyntyneet.

Augsburgin tunnustuksessa (CA, II) opetetaan seuraavasti:

Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan.

Luther ja luterilaiset teologit käyttävät käsitettä uudestisyntyminen synonyymina kääntymykselle, uskolle ja vanhurskauttamiselle. Sana uudestisyntyminen kätkee sisäänsä ihmisen koko pelastuksen. Ihminen ohjataan aina kasteen lupauksiin, jotka ovat uudestisyntymisen perusta. Kastamaton ihminen, joka Sanan kuulemisen kautta oli tullut uskomaan Kristukseen, ohjattiin kasteen luo, jotta hän saisi osallisuuden kasteen siunauksesta.

Aikaisemmat luterilaiset teologit olivat yksimielisiä siitä, ettei ole olemassa ristiriitaa kasteen tai Sanan kautta tapahtuneessa uudestisyntymisessä. Tämä johtuu siitä, että molemmissa tapauksissa Pyhä Henki vaikuttaa Sanan kautta. Kastetta kuitenkin painotettiin sinä ainoana turvallisena ja objektiivisena paikkana, jossa voimme olla täysin varmoja siitä, että Jumala on uudestisynnyttänyt meidät Kristuksen kirkon jäseniksi.

Pietismin vaikutuksen myötä syntyi erilaisia käsityksiä siitä mitä uudestisyntyminen on ja milloin se tapahtuu. Subjektiivisesta pelastuskokemuksesta tuli tärkeä ja painotettiin sitä ajankohtaa/hetkeä jolloin uudestisyntyminen tapahtui koettavalla tavalla. Tämän seurauksena alettiin myös erottamaan Pyhä Henki armonvälineistä ja uudestisyntyminen kasteesta. Sen sijaan uudestisyntyminen liitettiin usein johonkin sellaiseen tilanteeseen, kun ihminen Sanan kautta heräsi tuntemaan tilansa ja rukoili syntien anteeksiantamista. Kasteen arvostus usein väheni ja lopulta se nähtiin jonakin sellaisena mikä ei vaikuta ihmisen tilaan. Tästä poiketen Raamattu opettaa selkeästi, että me kasteessa saamme kaiken minkä Kristus on meille voittanut.

Yhteenvetona voimme todeta, että uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan Sanan kautta. Kasteessa Jumalan Sana yhdistyy veteen ja uudestisynnyttää Kristuksen kirkon jäseneksi.

Ks. myös Kaste ja uudestisyntyminen


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos