Kodin siunaus

11.10.2016 • Ydinkohdat / K

Luterilaisuus haluaa vaalia sitä kristillistä traditiota, jossa avioliiton solmineet tulevat pyytämään siunausta yhteiselle elämälle ja haluavat pyhittää sen Jumalan sanalla. Avioliiton solmimisen yhteydessä pidetään luonnollisena Jumalan siunauksen rukoilemista. Jumalan siunausta erilaisiin kutsumuksiin ja elämään pyydetään myös esimerkiksi kodin siunaamisessa. Kodin siunaaminen yhdistetään usein esimerkiksi tupaantuliaisiin.

Kodin siunaamisessa pyydetään siunausta ja varjelusta kaikelle sille elämälle jota kodissa vietetään. Tätä siunausta pyydetään tietenkin sekä avioliitossa oleville, kuin naimattomana elävälle. Molemmat ovat kutsumuksia joissa voidaan palvella Jumalaa ja joille pyytää Jumalan siunausta ja varjelusta.

Kodin siunaaminen ei ole Kristuksen erityinen asetus tai sakramentti. Kodin siunaamisessa on taustalla kirkon halu olla läsnä ja auttaa ihmistä hänen kaikissa elämän tilanteissa ja vaiheissa. Samalla kristittyjä koskee kehotus rukoilla Jumalaa kaikenlaisissa tilanteissa ja lakkaamatta ja pyytämään häntä avuksi. (1. Tim. 2:1, Fil. 4:6, Matt. 7:7–8). Näin on hyvä tehdä myös oman elämän ja uuden kodin kohdalla.

Kodin siunaamisen toimittaa pastori, niin kuin seurakuntalaiset yhdessä siitä papin kanssa sopivat. Normaalisti kodin siunaamiseen saatetaan liittää virsien ja psalmien laulua, Raamatun lukemista, lyhyt puhe ja yhteistä rukousta, jonka yhteydessä myös rukoillaan erityisesti kyseisen kodin puolesta ja pastori siunaa sen.

Kodin siunaamisen rukouksissa kiitetään kaikesta Jumalan suomasta hyvyydestä ja pyydetään viisautta sen käyttämiseen. Samoin kiitetään elämän lahjasta ja pyydetään, että osaisimme pyhittää sen Jumalan käyttöön. Siunausta pyydetään kaikelle sille elämälle jota kodissa vietetään ja sitä, että siunattavasta kodista voisi perustana loistaa Jumalan armo. Samalla pyydetään, että se voisi olla paikka, jossa kysytään ja seurataan Jumalan tahtoa ja se voisi olla Kolmiyhteisen Jumalan nimeen pyhitetty.

Kts. Siunaus Avioliitto; ElämäKutsumus


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos