Mitä Jeesuksen kasteessa tapahtui?

11.10.2017 • Kysy pastorilta / Kristinoppi

Kysymys: Johannes kastoi Jeesuksen. Mitä Jeesus siinä kasteessa sai/mitä siinä kasteessa tapahtui?

Johannes Kastaja kuvaa toimintaansa näin: ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella…” Johanneksen kasteesta puhutaankin juuri ”parannuksen kasteena”. Parannus tarkoittaa Raamatussa katumusta synneistä ja syntisyydestä ja uskoa Jumalan lupaukseen.

Mielenkiintoista Jeesuksen saamassa kasteessa oli se, että häntä ei olisi tarvinnut kastaa. Hänellä ei ollut syntiä, jota hänen olisi pitänyt katua tai mikä olisi pitänyt pestä Johanneksen kasteessa pois. Jeesuksesta sanotaan: ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.”(Hepr 4:5)

Syy Jeesuksen kasteelle menemiseen on päinvastainen kuin kaikilla muilla, jotka Johanneksen luo tulivat. Johannes sanoi nähdessään Jeesuksen: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: ’Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä’.”(Joh 1:29-30) Näillä sanoilla Johannes Kastaja sanoo Jeesuksen tehtävän olevan maailman synnin pois ottaminen. Siis synnitön ottaisi itseensä kaikkien muiden synnit.

Mitä ihmettä siis synnitön tekee syntisten kasteella? Johannes tiesi tämän ongelman ja sen vuoksi seuraa merkillinen tilanne, jossa Johannes estelee Jeesusta tulemasta kasteelle: Mutta tämä esteli häntä sanoen: ”Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus”. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.” (Matt. 3:13–17)

Jeesuksen vastaus kertoo Jeesuksen kasteen merkityksen. Hän menee kastelle, koska hän on täyttämässä syntisten ihmisten puolesta kaikkea vanhurskautta. Sana vanhurskaus tarkoittaa Jumalan tuomioistuimen edessä syyttömäksi julistettua. Elämällä pyhän ja virheettömän elämän Jumalan edessä Jeesus täytti kaikkien ihmisten puolesta vanhurskauden. Menemällä syntisten ihmisten kasteelle Jeesus täytti Isän edessä oikeaa jumalasuhdetta ja hengellisyyttä. Jumala tiesi, ettei ole ketään, joka edes etsii häntä ja että kaikki ihmiset ovat vailla Jumalan vaatimaa vanhurskautta. Raamattu sanoo: ”niin kuin kirjoitettu on: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.” (Room 3:10-12)

Jeesuksen täytyi mennä kaikkien ihmisten puolesta parannuksen kasteelle, koska kukaan ihminen ei voinut tehdä oikeaa parannusta Jumalan edessä. Jeesuksen täytyi täyttää jokaisen ihmisen puolesta vanhurskaus, koska kukaan ihminen ei sitä pysty täyttämään.

Jeesuksen kasteessa tapahtui myös ihmiskunnan syntien päälle ottaminen. Kun syntiset ihmiset menevät jordanvirtaan, heistä pestiin synnin lika ja saasta pois. Kun Kristus synnittömänä meni veteen, hän imi itseensä kaiken lian ja saastan. Kastetta seuraa Jeesuksen 40 päivän autiomaassa oleminen Saatanan kiusattavana. Syntien itseensä ottaminen ja erämaahan ajaminen oli Israelin kansan yksi syntiuhrin muoto. Raamatussa kerrotaan Jumalan käskystä:
”Kun Aaron on saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan. Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille.” (3.Moos 16:20-22)
Jeesus tuli todelliseksi syntipukiksi. Jumala siirsi synnit häneen. Johannes Kastaja laittoi samalla tavalla kädet Jeesuksen päälle tämän kasteessa, kuin Aaron laittoi kätensä syntipukin päälle. Jeesushan on Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Aivan kuin syntipukki ajettiin erämaahan erämaahengen, saatanan haltuun, Pyhä Henki vie Jeesuksen erämaahan Saatanan kiusattavaksi. Jeesuksen kasteesta alkoi hänen julkinen toimintansa, joka päättyi ristinkuolemaan.

Kun Jeesus kärsi ja häntä piinattiin, hän kärsi koko maailman synnin tähden. Kun Jeesus huusi ristillä ”Se on täytetty”, silloin hän oli saanut rangaistuksen häneen siirrettyjen syntien tähden. Hän oli täydellisesti täyttänyt Isän tahdon pyhästä elämästä ja oikeasta jumalanpalveluksesta. Rangaistukseen kuului syntien tähden myös iankaikkinen kuolema. Jeesuksen ylösnousemus oli voitto kuolemasta. Ylösnousemus todistaa, että synnit on sovitettu ja synnin rangaistus sovitettu. Jumalan karitsa joka pois otti maailman synnin oli totisesti täyttänyt työnsä.

Vasta ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus asettaa kristillisen kasteen – meidän kasteemme. Johanneksen kaste ei ollut sama asia kuin kristillinen kaste. Tämä käy selvästi ilmi esim. apostolien teoista (Apt 19:1–6). Kristillisen kasteen sisältö on Jeesuksen sovitustyön ansio ja Pyhän Hengen lahja. Kaste liitää meidät Jeesuksen täytettyyn työhön, joka huipentui ylösnousemuksessa: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.” (Room 6: 3-7) Kristillisen kasteen sisältö on napakasti ilmaistuna galatalaiskirjeessä: ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.” Gal 3:27

Jos Johanneksen kastetta käytetään kristillisen kasteen esimerkkinä, joudutaan pahasti harhaan. Silloin kasteelle saisi mennä vain noin 30-vuotias ihminen. Hänen pitäisi ottaa synnit päällensä, lähteä erämaahan Saatanan kiusattavaksi ja kuolla lopulta ristinkuolema. Tämä ei ole kristillinen kaste. Kristillinen kaste on Vapahtajamme asettama, että saisimme hänen täytetyn työnsä ansiot omaksemme ja että me uudestisyntyisimme.

Ks. kaste ja lapsikaste.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos