Näytä kategoriat
 • A (18)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (12)
 • I (7)
 • J (4)
 • K (34)
 • L (14)
 • M (7)
 • N (4)
 • O (3)
 • P (21)
 • R (14)
 • S (18)
 • T (11)
 • U (6)
 • V (6)
 • Y (8)

Pelastushistorialla tarkoitetaan Kolmiyhteisen Jumalan historiassa tekemiä pelastustekoja. Pelastushistoria alkaa maailman luomisesta ja sen päätepiste asetetaan uudessa luomisessa (Ilm.21). Pelastushistorian keskuksessa on Jumalan pelastava tahto langenneen ihmisen lunastamiseksi Jeesuksen ristin kautta. […]


Voiko kristitty ihminen olla varma siitä, että hän pelastuu kadotuksesta ja pääsee osalliseksi siitä elämästä, kirkkaudesta ja onnesta, jonka Jumala omilleen lupaa? Tähän kysymykseen vastataan kovin eri tavoin riippuen siitä, […]


Tuleeko ihmisestä syntinen siten, että hän tekee syntiä, vai tekeekö hän syntiä sen tähden, että hän on syntinen? Luterilainen oppi perisynnistä (lat. peccatum originale) sanoo, että jälkimmäinen vaihtoehto on totta […]


Luterilaisen puhdasoppisuuden eli ortodoksian ajan vahva syväkirkollinen elämä alkoi eri syistä rappeutua. Papiston yliopistokoulutuksessa teologia ei ollut enää praktinen tieteenala (habitus practicus), vaan luennoimista, jossa painotettiin väärin intellektuaalisuutta. Omilletunnoille tähdätty […]


Piispalla tarkoitetaan seurakuntien ja pappien esipaimenta. Papit hoitavat yhtä seurakuntaa, mutta piispa toimii useasta seurakunnasta koostuvan hiippakunnan kaitsijana. Sana piispa tulee kreikan kielen sanasta episkopos, joka merkitsee valvojaa, tarkkailijaa ja […]


Jo Raamatusta näemme ja myös historiasta sekä tästä päivästä tiedämme, että eri uskonnoissa on erilaisia profeettoja. Raamatun profeetat kuitenkin eroavat muista monissa tärkeissä kohdissa. He puhuvat Herran nimessä. He eivät […]


Kreikan sana psalmos (pyhä laulu, ylistyslaulu) tulee heprean sanasta mitzmor, joka tarkoittaa laulua, joka lauletaan kielisoittimien säestyksellä. Hepreaksi psalmeista käytetään myös sanaa tehillim, ylistykset. Vanhan testamentin psalmien kirjasta käytetty sana […]


Vaellukset pyhiksi koetuille paikoille kuuluvat monen uskonnon harjoittamiseen. Näillä vaelluksilla on uskonyhteisöä tiivistävä vaikutus ja ne perehdyttävät uskonnon keskeisiin uskomuksiin. Usein pyhiinvaellusten ajatellaan lisäävän jollakin tavoin osallistujiensa pyhyyttä, vapauttavan heitä […]


Pyhitys on yksi niistä kysymyksistä, joista kristinkunnassa on toisistaan eroavia näkemyksiä. Epäselvyyttä on varsinkin ihmisen osuudesta pyhittymiseen ja pyhityksen merkityksestä pelastumiselle. Heprean kielessä ei ole olemassa erillistä sanaa, joka tarkoittaisi […]


Raamatun mukaan Jumala on Kolmiyhteinen. (Kts. kolminaisuus) Isä, Poika Ja Pyhä Henki ovat yksi iankaikkinen Jumala. Pyhä Henki (kr. pneuma) on yksi kolminaisuuden persoona. ”Aivan kuin se, joka tarttuu ketjun […]



Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos