Näytä kategoriat
 • A (16)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (10)
 • I (6)
 • J (4)
 • K (31)
 • L (13)
 • M (4)
 • N (1)
 • O (3)
 • P (18)
 • R (12)
 • S (16)
 • T (11)
 • U (5)
 • V (5)
 • Y (5)

Ehdonvallan asiat

Monet asiat joista kristitty joutuu päättämään ovat sellaisia, joista Jumalan kirjoitettu sana, Raamattu, ei sano mitään. Usein kristityt kuitenkin löytävät tällaisiin tilanteisiin ja ratkaisuihinsa perustelut Raamatusta. Tällöin ajaudutaan helposti kaltevalle […]


Ehtoollinen

Ehtoollinen on sakramentti eli armonväline, jonka Jeesus Kristus on itse asettanut kristittyjen syötäväksi ja juotavaksi. Tämä ehtoollisen asetus on kirjoitettuna Uuden testamentin synoptisissa evankeliumeissa (Matt. 26:26–29; Mark. 14:22–25; Luuk. 22:14–20) […]


Ehtoollinen lasten

Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että kastetut lapset saivat osallistua perhekuntansa kanssa ehtoolliselle jo kirkon alkuaikoina. Perusteluna tälle on se, että kaikkien kastettujen uskovien katsottiin kuuluvan Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan. […]


Ehtoollisyhteys

Alttarin sakramentissa Jeesus Kristus antaa todellisen ruumiinsa ja verensä omiensa syötäväksi ja juotavaksi. Ehtoollinen on yhteyttä Kristuksen ruumiiseen ja vereen, sekä Hänen pelastuksen lahjoihinsa, syntien anteeksiantamukseen ja ikuiseen elämään. Siksi […]


Eksorkismi kirkossa

Jeesus, apostolit sekä evankeliumien kirjoittajat uskoivat pahojen henkien voivan ahdistella ihmisiä, ja jopa asettua heihin. He myös uskoivat, että riivaajat voidaan karkottaa ihmisistä Jumalan sanalla ja rukouksella. Tämän saman käsityksen […]


Eksorkismi Raamatussa

Pahojen henkien karkottamisesta käytetään yleensä nimitystä eksorkismi. Sana tulee kreikan kielen verbistä eksorkídzoo, joka merkitsee ”vannottaa valalla”. Termiä eksorkismi käytettiin alun perin puhuttaessa demonin karkottamisesta ihmisen kehosta. Laajemmassa merkityksessä ilmausta […]


Ekumenia

Sana ’ekumenia’ juontaa juurensa kreikan sanasta ”oikoumene” (ἡ οἰκουμένη (γῆ), joka merkitsee ’asuttua maailmaa’ tai ’maailmaa’. Sanan merkitys on vaihdellut aikojen saatossa. Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa se viittasi universumin asuttuun osaan. Ensimmäisten […]


Elämä

Vanhassa testamentissa elämästä käytetään heprean kielen sanoja hajjim ja nefesh. Hajjim tulee verbistä haajaa ’elää’, ja se merkitsee elinvoimaa. Nefesh sen sijaan merkitsi alun perin hengitystä, ja siitä johdettuna elämän […]


Enkeli

Sekä hepreankielinen nimitys mal’aak että kreikankielinen angelos tarkoittavat lähettilästä. Sanaa käytetään Raamatussa sekä ihmisistä että enkeleistä Jumalan lähetteinä. Nimitys kuvaa osuvasti enkelien tehtävää maailmassa; ne edustavat Jumalaa suhteessa ihmisiin ja […]


Ennaltamääräys

Ennalta määräys on suomenkielinen vastine latinalaisperäiselle sanalle predestinaatio. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa puhutaan samaa tarkoittaen valinnasta. Samoin voidaan käyttää termiä armovalinta. Raamatussa on hyvin paljon kohtia, joissa puhutaan Jumalan ennalta määräyksestä. Jeesus […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos