Näytä kategoriat
 • A (18)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (12)
 • I (7)
 • J (4)
 • K (34)
 • L (14)
 • M (7)
 • N (4)
 • O (3)
 • P (21)
 • R (14)
 • S (18)
 • T (11)
 • U (6)
 • V (6)
 • Y (8)

Kreikan sana kanoon tarkoittaa mittakeppiä, mittapuuta tai ohjesääntöä. Pyhän Raamatun kaanonilla tarkoitetaan sitä ohjeellisten kirjojen joukkoa, joka muodostaa Raamatun kokonaisuuden. Vanhan testamentin kaanon sisältää samat kirjat kuin juutalaisten pyhät kirjoitukset. […]


Helvetistä kreikan kielessä käytetty sana geenna tulee heprean sanasta gehinnom eli Hinnominlaakso. Tämänniminen laakso sijaitsee Jerusalemin vanhankaupungin eteläpuolella ja sitä käytettiin jätteiden polttopaikkana. Aahaan ja Manassen hallituskausien aikana siellä uhrattiin […]


Uuden testamentin alkukieli, kreikka käyttää sanaa kharismata lahjoista, joita Jumala ihmisille antaa. Lahjoja on Uudessa testamentissa mainittu monia, ja lahjoja on vielä enemmänkin, kuin on mainittu, sillä maininnat ovat vain […]


Kaste on pelastuksen väline, jonka Jeesus on itse asettanut: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään […]


Kasvatus ei ole luterilaisuudessa oma opinkappaleensa. Se on inhimillistä toimintaa, joka kuitenkin niveltyy moneen kristillisen uskon perusasiaan. Näitä perusasioita ovat ainakin Raamatun asema, luominen, synti, kaste sekä kahden regimentin oppi. […]


Katekismuksesta tulee suurimmalle osalle suomalaisista mieleen se katekismus, jota enemmän tai vähemmän luettiin rippikoulussa. Kyseinen katekismus on Martti Lutherin Vähä katekismus selityksineen. Vähä katekismus on todennäköisesti tunnetuin katekismus myös maailmanlaajuisesti, […]


Termi katolinen ei varsinaisesti esiinny Raamatussa, mutta varsin pian kristikunnassa sitä alettiin käyttää. Antiokian piispa Ignatius lähetti Smyrnan seurakunnalle kirjeen vuonna 107, jossa käytetään ilmaisua ’katolinen’. Sana tulee kreikan sanasta […]


Katumuksella tarkoitetaan sitä, että ihminen tietää ja tunnustaa sen, että on Jumalan edessä syntinen ja rikkonut hänen tahtoaan vastaan. Usein käytetyssä synnintunnustuksessa todetaankin: ”Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen pyhän tahtosi […]


Raamattu käyttää sekä ilmausta ”puhua kielellä” (esim. 1. Kor. 14:2) että ”puhua kielillä” (esim. 1. Kor. 14:5). Vanhassa testamentissa tällainen ilmaus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että vieras kansa tulee ja puhuu […]


Roomalaiskatolinen kirkko opettaa tunnetusti kiirastulioppia. Sen mukaan ”ne, jotka kuolevan Jumalan armossa ja ystävinä, mutta eivät ole täydellisesti puhdistuneet, saavat kyllä olla varmoja ikuisesta pelastuksestaan, mutta he joutuvat kuoleman jälkeen […]Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos