24.6.2024 •

Pyhien muistopäivät: Kyrillos Aleksandrialainen


Kyrillos Aleksandrialainen on tullut kirkkohistoriassa tunnetuksi 5. vuosisadan kristologisten kiistojen pyörteistä. Monet hänen muotoiluistaan jäivät voimaan myös ratkaisevassa asemassa olleen 4. ekumeenisen kirkolliskokouksen (Khalkedon 451) jälkeen. Kyrilloksen ainainen viittaaminen edeltäviin kirkollisiin auktoriteetteihin, kuten erityisesti Athanasios Suureen, edeltäjäänsä Aleksandrian piispanistuimella, on osoitus hänen halustaan pysyä kirkon uskossa, jonka hän katsoi varmistavan jatkuvuuden apostolien kautta aina Kristukseen asti. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Irenaeus


Irenaeus Lyonilainen (noin. 140–200 jKr.) oli lähtöisin Vähä-Aasiasta. Presbyteeriksi Irenaeus päätyi kauas kotiseudultaan nykyiseen Lyoniin, jota silloin kutsuttiin Lugdunumiksi. Hän teki lähetystyötä barbaareiksi kutsuttujen keskuudessa ja opetteli myös heidän kielensä. Piispaksi hänet valittiin hänen edeltäjänsä Pothinuksen kuoltua marttyyrina Marcus Aureliuksen vainoissa. Irenaeus tunsi Smyrnan marttyyri piispa Polykarpoksen, jonka hän kertoo elävästi muistavansa. Irenaeus oli siten varsin lähellä apostolista aikaa ja Jeesuksen opetuslapsia, sillä Polykarpos itse oli ollut Johanneksen oppilas. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Jaakko Finno


Jaakko Finnoa voi hyvällä syyllä kutsua suomalaisen virsikirjan isäksi. Hän kuului Suomen maltillisiin uskonpuhdistajiin. Jaakko Finno syntyi Suomessa noin vuonna 1540 ja opiskeli aluksi Turun katedraalikoulussa. Myöhemmin hän täydensi opintojaan Saksassa Wittenbergin ja Rostockin yliopistoissa. Opiskeluaikanaan hän sai vaikutteita Lutherin työtoverin Philipp Melancthonin teologiaan perustuvasta nk. filippistisestä ajattelusta. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Johann Sebastian Bach


Johann Sebastian Bach syntyi Eisenachissa muusikkoperheeseen vuonna 1685, ja hänet kastettiin Jumalan lapseksi ja ikuisen elämän perilliseksi Georgenkirchessä 23. maaliskuuta. Hän kävi myös samaa pyhän Yrjön latinakoulua kuin Luther aikoinaan. Johann Sebastian joutui lapsuudessaan kohtaamaan ajallisen elämän rajallisuuden ja kokemaan kovia menetyksiä, sillä hänen molemmat vanhempansa kuolivat, kun hän oli yhdeksänvuotias. Myöhemmin hän saattoi haudan lepoon myös ensimmäisen vaimonsa ja omia lapsiaan. Bach sai tukea läheisiltään, monilta kirkonmiehiltä ja kanttoriesikuviltaan ja eli ennen kaikkea Jumalan armosta ja rakkaudesta. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Robert Barnes


Barnes oli augustinolainen munkki, joka kohosi aikanaan veljeskunnan priorin asemaan. Etevänä oppilaana hän opiskeli vuosia Belgiassa ja Cambridgen yliopistossa, josta hän valmistui jumalauusopin tohtoriksi vuonna 1523. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Laurentius


Pyhä Laurentius on yksi tunnetuimmista marttyyripyhimyksistä. Hän todennäköisesti syntyi 200-luvun alussa Espanjassa ja kärsi marttyyrikuoleman Roomassa keisari Valerianuksen vainoissa vuonna 258.


Pyhien muistopäivät: Johann Gerhard


Eri kristityillä voi olla erilainen suhde kullekin erityisen rakkaaseen pyhään eli edeltämenneeseen uskonveljeen tai -sisareen. Kun taisteleva Kirkko kerran kutsutaan Karitsan häitä viettämään, odotamme näkevämme ennen kaikkea Vapahtajamme, mutta myös Hänen hengellisen ruumiinsa jäseniä. Toivomme kohtaavamme Hänen rakkaan äitinsä, pyhät apostolit, patriarkat, evankelistat ja tietysti mahdollisimman monta omaisistamme ja ystävistämme - mutta myös jonkun muista pyhistä, jotka Kirkon historian eri vaiheista ovat tulleet meille erityisen rakkaiksi. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Aurelius Augustinus


Kirkkoisä Augustinus (354-430) on yksi kirkon merkittävimpiä teologeja. Hänen opetuksensa loivat pitkälti viitekehyksen, jossa koko läntinen teologia keskusteli ja antoi näin ollen pohjan sen kirkolliselle elämälle. Hän syntyi Pohjois-Afrikassa, jossa hän myös toimi ja vaikutti lähes koko elämänsä ajan. Tiedämme Augustinuksen perhesuhteista sen verran, että hänen äitinsä oli hurskas kristitty. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Johannes Khrysostomos


Itäisen kristikunnan tunnetuin kirkkoisä Johannes Khrysostomos syntyi Antiokia-nimisessä suurkaupungissa vuonna 349 jKr. Hänen lapsuudestaan tiedetään vähän. Khrysostomoksen isä kuoli varhain, mutta äiti ei ajan askeettisen ihanteen mukaisesti mennyt uudestaan naimisiin. Khrysostomos sai lapsena ja nuorena korkeatasoisen koulutuksen, mikä kertoo perheen varakkuudesta. Hänen opettajansa oli ammattipuhuja, mahdollisesti tunnettu Libanius-niminen retoriikan taitaja. Johanneksesta piti tulla julkishallinnon virkamies. Lue lisää...


Pyhien muistopäivät: Cyprianus


Cyprianus on tullut tunnetuksi paitsi marttyyriudestaan myös kirjoituksistaan kirkko-oppiin liittyen. Hän joutui vainojen keskellä käsittelemään kahta kirkko-opillisesti tärkeää asiaa: mitä kirkon pitäisi tehdä vainoissa uskostaan luopuneille, jotka tahtovat palata, ja miten kirkon pitää suhtautua sen yhteyttä repiviiin skismaatikkoihin ja harhaoppisiin? Näitä teemoja Cyprianus käsitteli kirjoissaan De lapsis (Luopuneista) ja De ecclesiae catholicae unitate (Katolisen kirkon ykseydestä). Lue lisää...Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos