Näytä kategoriat
 • A (18)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (12)
 • I (7)
 • J (4)
 • K (34)
 • L (14)
 • M (7)
 • N (4)
 • O (3)
 • P (20)
 • R (14)
 • S (18)
 • T (11)
 • U (6)
 • V (5)
 • Y (8)

Toisinaan puhutaan kiitosuhrista, kun tarkoitetaan Jumalan kiittämistä ja rukoilemista. Kristityt käyttävät sanaa joskus myös kolehdista tai Jumalan valtakunnan työn taloudellisesta tukemisesta. Mutta mitä kiitosuhri pohjimmiltaan tarkoittaa? Mooseksen laissa on säädetty […]


Mitä kirkko on? Sana kirkko johtuu kreikan sanasta kyriake (κυριακή), jolla tarkoitetaan ”Herralle kuuluvaa” tai ”Herran omaa”. Arkikielessä sanalla viitataan usein rakennukseen tai tilaan, jota kristillinen uskonyhteisö käyttää kokoontumisiinsa. Ensisijaisesti […]


Kirkko-oikeus on kirkon ja seurakuntien omaa oikeutta ja oikeudenhoitoa. Sen olemusta, sisältöä ja merkitystä voidaan tarkastella ja tutkia tieteellisesti teologian ja oikeustieteen metodein. Kirkko-oikeuden perusta on kirkon itseymmärryksen mukaan jumalallisessa […]


Kirkkoisiksi kutsutaan varhaisen kristikunnan teologeja, jotka työllään ja elämällään vaikuttivat merkittävällä tavalla kristillisen kirkon elämään. Tämän vaikutuksen keskeisinä välikappaleina ovat pääasiassa kirkkoisien homiliat (saarnat) sekä heidän laatimansa Raamatun kommentaariteokset. Jotkut […]


Missä on oikea näkyvä kirkko? Mistä minä voin löytää kristillisen kirkon? Luterilaisuuteen on alusta lähtien kuulunut opetus kirkon tuntomerkeistä. Niillä tarkoitetaan merkkejä, joiden kautta tiedämme, missä ”yksi, pyhä, katolinen kirkko […]


Kiusauksella (hepr. verbistä naasaa נסה, kr. peirasmos, lat. tentatio, temptatio) tarkoitetaan sellaista asiaa tai tilannetta, joka viettelee ihmistä syntiin. Raamatun opetuksen mukaan ihmisen kiusaukset nousevat kolmesta lähteestä: hänestä itsestään, maailmasta […]


Sana kleeros, josta toisinaan käytetään myös muotoa kleerus, pohjautuu kreikan kielen käsitteeseen κλῆρος (”kleros”, latinaksi clerus). Suoraan kreikasta suomeksi käännettynä kleeros voi tarkoittaa monenlaisia asioita: arpaa, perintöosaa, omistettua maa-aluetta tai […]


Luterilaisuus haluaa vaalia sitä kristillistä traditiota, jossa avioliiton solmineet tulevat pyytämään siunausta yhteiselle elämälle ja haluavat pyhittää sen Jumalan sanalla. Avioliiton solmimisen yhteydessä pidetään luonnollisena Jumalan siunauksen rukoilemista. Jumalan siunausta […]


Kolminaisuudella (lat. trinitas) tarkoitetaan sitä Jumalan kolminaista ykseyttä, jota kaikista selkeimmin juuri Jeesus opetti. Eräässä vanhalta kirkolta perimässämme uskontunnustuksessa tämä tiivistetään: ”Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, […]


Konfirmaatio on kasteopetukseen liittyvä toimitus. Konfirmaatio (lat. confirmare) tarkoittaa vahvistamista. Sana on Suomessa vakiintunut tarkoittamaan rippikoulun päätteeksi tapahtuvaa toimitusta, jossa konfirmoitavat tunnustavat uskonsa, heidät siunataan ja heidän puolestaan rukoillaan. Konfirmoidut […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos