Näytä kategoriat
 • A (16)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (10)
 • I (6)
 • J (4)
 • K (30)
 • L (13)
 • M (3)
 • N (1)
 • O (3)
 • P (18)
 • R (12)
 • S (16)
 • T (11)
 • U (5)
 • V (5)
 • Y (5)

Kirkko-oikeus

Kirkko-oikeus on kirkon ja seurakuntien omaa oikeutta ja oikeudenhoitoa. Sen olemusta, sisältöä ja merkitystä voidaan tarkastella ja tutkia tieteellisesti teologian ja oikeustieteen metodein. Kirkko-oikeuden perusta on kirkon itseymmärryksen mukaan jumalallisessa […]


Kirkkoisät

Kirkkoisiksi kutsutaan varhaisen kristikunnan teologeja, jotka työllään ja elämällään vaikuttivat merkittävällä tavalla kristillisen kirkon elämään. Tämän vaikutuksen keskeisinä välikappaleina ovat pääasiassa kirkkoisien homiliat (saarnat) sekä heidän laatimansa Raamatun kommentaariteokset. Jotkut […]


Kirkon tuntomerkit

Missä on oikea näkyvä kirkko? Mistä minä voin löytää kristillisen kirkon? Luterilaisuuteen on alusta lähtien kuulunut opetus kirkon tuntomerkeistä. Niillä tarkoitetaan merkkejä, joiden kautta tiedämme, missä ”yksi, pyhä, katolinen kirkko […]


Kiusaus

Kiusauksella (hepr. verbistä naasaa נסה, kr. peirasmos, lat. tentatio, temptatio) tarkoitetaan sellaista asiaa tai tilannetta, joka viettelee ihmistä syntiin. Raamatun opetuksen mukaan ihmisen kiusaukset nousevat kolmesta lähteestä: hänestä itsestään, maailmasta […]


Kleeros

Sana kleeros, josta toisinaan käytetään myös muotoa kleerus, pohjautuu kreikan kielen käsitteeseen κλῆρος (”kleros”, latinaksi clerus). Suoraan kreikasta suomeksi käännettynä kleeros voi tarkoittaa monenlaisia asioita: arpaa, perintöosaa, omistettua maa-aluetta tai […]


Kodin siunaus

Luterilaisuus haluaa vaalia sitä kristillistä traditiota, jossa avioliiton solmineet tulevat pyytämään siunausta yhteiselle elämälle ja haluavat pyhittää sen Jumalan sanalla. Avioliiton solmimisen yhteydessä pidetään luonnollisena Jumalan siunauksen rukoilemista. Jumalan siunausta […]


Kolminaisuus

Kolminaisuudella (lat. trinitas) tarkoitetaan sitä Jumalan kolminaista ykseyttä, jota kaikista selkeimmin juuri Jeesus opetti. Eräässä vanhalta kirkolta perimässämme uskontunnustuksessa tämä tiivistetään: ”Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, […]


Konfirmaatio

Konfirmaatio on kasteopetukseen liittyvä toimitus. Konfirmaatio (lat. confirmare) tarkoittaa vahvistamista. Sana on Suomessa vakiintunut tarkoittamaan rippikoulun päätteeksi tapahtuvaa toimitusta, jossa konfirmoitavat tunnustavat uskonsa, heidät siunataan ja heidän puolestaan rukoillaan. Konfirmoidut […]


Konsekraatio

Sana ”konsekraatio” (lat. verbistä consecrare) merkitsee pyhittämistä tai vihkimistä. Luterilaisessa teologiassa sanalla tarkoitetaan lähinnä ehtoollisen sakramentissa käytettävien leivän ja viinin pyhittämistä, jonka myötä nämä itsessään luonnolliset elintarvikkeet ovat Kristuksen todellinen […]


Konsiili, synodi

Suomessa ortodoksinen kirkko käyttää kirkolliskokouksestaan termiä synodi, joka tulee kreikan kokousta tai kokoontumista tarkoittavasta sanasta synodos. Kristikunnassa on yleisesti käytössä termi konsiili (latinasta concilium). Nämä molemmat tarkoittavat samaa asiaa eli kirkolliskokousta. Ensimmäistä […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos